Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

HK News

Ez az új törvény, mely az 1993-ban elfogadott és azóta többször módosított felsőoktatási törvényt váltja fel, alapjában véve megváltoztatja az egész felsőoktatási rendszert, talán legfontosabb részeként az intézmények irányítási mechanizmusát.

A legutóbbi Qpán Butabi Gájzként indult csapat bemutatkozása

Molnár Ágnes

Elnök úr

"... olyan elnökre lenne szükség, aki ezt az áldatlan állapotot megszakítja és konszenzusra képes."

"Csak az a jó ..."

Sokaknak – azt hiszem – nem kell bemutatnom a PUF-ot, hiszen elég sűrűn megfordultak már ők a Schönherzben is. Sok ismerősöm azonban meglepődött, amikor megtudta, hogy már 20 éve zenélnek.

Órarend

Jó ez így?

Irodalmi Kör

Néhány név, amit érdemes megjegyezni

Ismerkedj meg hóhéraiddal!

Medveczki Gábor (medu)

IV. műszaki informatikus

A Kari Hallgatói Képviseletben I. év végén kezdtem tevékenykedni, két éve, 2000 októbere óta pedig gazdaságisként és HÖK alelnökként munkálkodom. Utóbbi tisztségem eleve megkövetelte, hogy folyamatosan képben legyek a HK működésének szinte összes aspektusával, emellett pedig egy sor kisebb munkán keresztül sikerült kitekintenem a HK-n illetve a karon kívülre is.

A VIK HÖK jelenleg komoly külső és belső problémákkal küzd, ezt a mostani HK-sok már saját bőrükön érzik. Az energiák jelentős részét belső harcok viszik el, miközben a karon, az egyetemen, és azon kívül is egyre több olyan tendencia érzékelhető, ami a HÖK súlyának csökkenéséhez, ezzel pedig a hallgatók jogainak súlyos csorbulásához vezethet, már rövid távon is.

A megoldást sajnos nagyon nehéz megtalálni, mivel a VIK HK eddigi elveinek akár radikális átgondolására is szükség lehet hozzá:

  • meg kell alkotni egy legalább középtávú, 2-3 évre szóló HK stratégiai koncepciót, különös tekintettel az olyan kérdésekre, hogy milyen szerepet szánunk a karon illetve az egyetemen a HÖK-nek, és milyen úton érhető ez el;
  • ezután a koncepciót meg kell valósítani, mégpedig úgy, hogy az egyetemen működő többi szerv felé mutatott eddigi kooperatív hozzáállást tovább kell vinni;
  • emellett sokkal aktívabban kell hallatnunk a hangunkat, mind a hallgatóság, mind az oktatógárda irányában;
  • ki kell nevelni a HK-nak néhány olyan embert, aki igen komoly HÖK-ös "szakmai" ismeretekkel rendelkezik, és így konstruktívan, aktívan, és megkerülhetetlenül részt tud venni a kari és egyetemi döntéshozatalban;
  • ha pedig bárki esetleg mégis megpróbálná megkerülni, akkor a nulltolerancia elvének jegyében azonnal lépéseket kell tenni ez ellen.

Egyfajta konstruktív agresszivitás tehát, amit én célravezetőnek érzek. Ennek megvalósításához kell egy csapat, egy olyan HK, amely egyrészt rendelkezik a kellő HÖK-ös tapasztalattal, friss, újító erővel, elszántsággal, és aminek tagjai hajlandóak sok időt, és energiát befektetni a HK-s munkába, másrészt nincsenek komoly el- és lekötelezettségeik meghatározó, külső egyetemi személyek, szervezetek felé.

Hiszem, hogy a mostani választások után fel tud majd állni egy ilyen csapat, ahhoz kérném támogatásotokat, hogy ennek én is tagja lehessek.

E-mail: wplus@sch.bme.hu