Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

A mi Kockánk: elnök úr

"... idén a Schönherz nyerte el az «Év kollégiuma» címet a nagy kollégiumok kategóriájában."

Kaktuszok gondozása a lakásban

és ősszel inkább reggel, míg nyáron inkább este locsoljunk. A víz minimum szobahőmérsékletű legyen, hisz a kb. 25°C-os víz döntően hozzájárul a növény jó fejlődéséhez.

Egy kis irodalom

Cím nélkül, Acélemlék, Bolond vagyok, Balaton, Cím nélkül 2., Különleges vagy...

Korszakalkotó felfedezés a BMÉ-n

Rövid hírek Házunk tájáról

Állásbörze Felkészítő Napok 2004

A tréning lényege, hogy a résztvevők egymás mellett egyénileg legyenek képesek pozitív visszacsatolásra, és így viselkedési minták kialakítására.

Ali baba és a 40 RAMBÓ

Loreena McKennitt

Helyreigazítás

Csiszár László (Tsiszi)

Medveczki Gábor (medu)

V. műszaki informatikus

A HK-val még elsősként, több, mint három és fél évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni. Azóta két évig voltam a Hallgatói Önkormányzat alelnöke, majd a tavalyi választások után a HK elnökévé választott. Szintén tavaly óta vagyok kari delegált az Egyetemi Hallgatói Képviseletben, ahol az eltelt egy évben több egyetemi bizottság tagjává, és az EHK Kari Lap Bizottságának elnökévé választottak. Három éve foglalkozok a HK gazdasági ügyeivel, és egy évig voltam a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsában szavazati jogú tag. Tagja vagyok az Impulzus szerkesztőségének, időnként szoktak a lap hasábjain közéleti témájú cikkeim megjelenni.

Úgy érzem, jelenleg a Villamoskari Hallgatói Önkormányzat komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzen, amikre ha nem sikerül záros határidőn belül megoldást találni, az könnyen a rendszer válságához vezethet. A dolgunkat nehezítő külső körülmények közül kiemelendő, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet az elmúlt időszakban több olyan döntést hozott, amik súlyosan sértik a villanykari hallgatók rövid, és hosszútávú érdekeit (pl. a HÖK SZMSZ módosítás, és a MISZ Kht. a Schönherzbe kihelyezett házipénztárának megszüntetése, hogy csak a fontosabbakat említsem). A számunkra kedvezőtlen helyzetből való elmozdulás, és a hasonló helyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében továbbra is minden lehetséges eszközzel szót kell emelnünk az EHK-ban, és bármilyen egyéb fórumon, ahol erre lehetőség van, és meg kell próbálnunk minél több karral megértetnünk, hogy az EHK egyes döntései a villanykaron nem szűk érdekcsoportok érdekeit, hanem az egész Hallgatói Önkormányzatét sértik.

A külső kihívások közül ki kell még emelni azt az országos szintű felsőoktatási reformfolyamatot, aminek keretén belül az Oktatási Minisztérium több olyan elemet is be kíván építeni a Felsőoktatási törvénybe, amik korlátozzák a Hallgatói Önkormányzatok jogköreit. Ezen döntésekbe ugyan csak országos szinten lehet beleszólni, viszont komolyabb szakmai háttérmunkával, vélemények, javaslatok kialakításával tudjuk segíteni ezt az országos képviseletet, és úgy hiszem, ez feladatunk is.

Karon belül sincs minden rendben. Idén az eddigi évekhez képest is komoly problémák merültek fel a szakirány- besorolás rendszerével kapcsolatban, a rendszer egyes, a HK döntési hatáskörén kívül eső elemei maximálisan elvtelenek, nem szolgálják a hallgatói esélyegyenlőség elérését. Az informatika szakon az alapképzéses programozás tárgyak tantervének reformja kapcsán is problémák merültek fel, amik megoldását az érintett oktatók hozzáállása nem könnyítette meg. Továbbra is probléma, hogy egyes tanszékeken szokás a TVSZ rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása, azzal a hivatkozással, hogy az a lusta hallgatók érdekeit szolgálja. Bár a HK-nak továbbra sem kellene a "nem teljesítő hallgatók szakszervezeteként" fellépni, fontosnak tartom annak kiharcolását, hogy a pl. a TVSZ-ben leírt játékszabályokhoz mindenki tartsa magát. Véleményem szerint itt az ideje, hogy a HK a karon belül vállaljon egy keményebb kiállást, egy talán kevésbé politikus, de hatékonyabb kommunikációs nyelvet.

A HK belső működésében is vannak olyan problémák, amiket meg kell oldani. Legfontosabbnak ezek közül azt tartom, hogy idén az egyáltalán nem dolgozó, vagy csak minimálisan teljesítő HK-sok aránya elérte azt a határt, amikor már az egész testület normális működését veszélyezteti. Át kell gondolni a HK-n belüli munkaszervezés rendszerét, valamelyest decentralizálni kell a működést, hogy egyrészt több embert lehessen bevonni a munkába, másrészt egy esetleg megbízhatatlannak bizonyuló képviselő feladatköreit hamar át tudják venni mások. Tovább kell fejleszteni a belső motivációs rendszert is, több gondot kell fordítani a csapatépítésre.

Szintén a HK-hoz kapcsolódó probléma, hogy idén várhatóan nagyot fog fiatalodni a gárda. Jó néhány "öreg" HK-s kilép a rendszerből, helyettük fiatalok jönnek. Hónapok óta mozog a HK környezetében néhány ígéretes fiatal, viszont számukra képzési programot kell szervezni, hogy mire fontos pozícióba kerülnek majd a HK-ban, megfelelő szakmai hátterük legyen.

A fenti problémák talán számotokra nem annyira nyilvánvalóak, de hátterét adják egy sor olyan jelenségnek, amiket ti is láttok, és rendszeresen, teljesen jogosan kifogásoltok. Ilyen a HK kommunikációjának esetlegessége, egyes tanulmányi problémák kezelhetetlensége (szakirány, gyakIV kérdés stb.), vagy az, ha egy levelezési listán feltett kérdésre nem, vagy csak sokára érkezik válasz.

Úgy érzem, jelenleg az összes negatív jelenség kezelhető azokkal a módszerekkel, amit fentebb leírtam. Ami viszont a megoldáshoz feltétlenül szükséges, hogy felálljon egy olyan HK, aminek jellemzője a fiatalos lelkesedés, a tapasztalat, a türelem és megértés, valamint a profi csapatmunka. Hiszem, hogy a választások után fel fog tudni állni egy ilyen csapat, és ennek szeretnék része lenni, akár azokon a posztokon, ahol eddig dolgoztam, akár másokon. Kérlek bennetek, támogassatok szavazataitokkal!

E-mail: wplus@sch.bme.hu