Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

A guberáló

Műegyetemi Kórus tájékoztató

Központi Tanulmányi Valami, optimistán

Nagyjából eddig az előnyök.

Mi a cél?

Krumplihámozó

G#ci meteorológusok

"Vagy egy random-generátor csinálja a k_rva időjárásjelentést?"

Siemens++

Kommersz magyarságtörténet két felvonásban

Az Ezeregyév kicsit azokra a filmekre emlékeztet, amit az effektek adnak el. Persze bizonyos szempontból lehet, hogy ez így jó, mert másképp biztos kevesebben lennének rá kíváncsiak.

Guide to FAX a safe

Diákközpont

Mint azt tudjátok, az elmúlt időszakban sok megjegyzés és bírálat érkezett a jelenlegi ösztöndíjrendszerrel kapcsolatban a Hallgatói Képviselet felé. A felvetődött problémák megoldására még a tavalyi év folyamán létrehoztunk egy levelezőlistát, amelyre mindenki feliratkozhatott, akinek valamilyen javaslata volt a változtatásokra, vagy akár csak érdeklődött a HK és a hallgatók közös munkája iránt. A levelezőlistán folyó megbeszélés eredményeképpen február 2-án tartottunk egy nyilvános fórumot, majd az ott történt egyeztetések alapján a Hallgatói Képviselet a vizsgaidőszak végéig elfogadta a következő évre az ösztöndíjosztási elveket, amelyeket a regisztrációs hét első napjáig ki is hirdettünk a HKnews hírlevélben. Ezeket olvashatjátok itt, lejjebb pedig a szintén vizsgaidőszakban történt szakirány-besorolásról találtok egy összefoglalót.

Az ösztöndíjosztás elvei a 2005/2006-os tanév őszi félévében

Az ösztöndíjosztás menete

A kar hallgatói az utolsó vizsgájukat követő lehető legrövidebb időn belül leadják leckekönyvüket a Központi Tanulmányi Hivatalban (KTH). A leckekönyvek ellenőrzését, zárását és az átlagok kiszámolását a KTH a lehető leghamarabb megkezdi, majd az adatokat a beiratkozást követően a Kari Hallgatói Képviseletnek átadja. A Hallgatói Képviselet és a KTH nyilvánosságra hozza az ösztöndíjátlagokat, a KTH fogadja a reklamációkat a tanulmányi ügyrendben meghatározott határideig. Ezt követően nincs lehetőség az ösztöndíjösszeg pozitív irányú módosítására. A Hallgatói Képviselet a pontosított adatok alapján elvégzi a keretek felosztását, meghatározza a minimális és maximális ösztöndíjösszegeket. Ezeket nyilvánosságra hozza a weboldalán és lehetőséget biztosít a hallgatók számára ösztöndíjuk ellenőrzésére. A Hallgatói Képviselet eljuttatja az ösztöndíjösszegeket tartalmazó listát jóváhagyásra a Kar dékánjához, majd kifizetésre a KTH-ba, valamint a későbbiekben meghatározza a fenti adatok alapján a késedelmes ösztöndíjkifizetések összegét

Homogén hallgatói csoportok

A Villamosmérnöki és Informatikai Karon a hallgatók a következő homogén hallgatói csoportokba tartoznak:

– villamosmérnöki szak, alapképzés

– villamosmérnöki szak, szakirányú képzés

– műszaki informatika szak, alapképzés

– műszaki informatika szak, szakirányú képzés

– egészségügyimérnök-képzés

A szakirányú képzés csoportjába azok a hallgatók tartoznak, aki a megelőző félévben már szakirányú képzésben vettek részt.

Az ösztöndíj odaítélésének alapja

Ösztöndíjban kizárólag államilag finanszírozott képzésben részt vevő, normál pénzügyi státuszú hallgatók részesülhetnek aktív tanulmányi félévben. Az ösztöndíj odaítélésének alapja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott ösztöndíjindex, valamint annak ténye, hogy a hallgató melyik homogén hallgatói csoportban van. Az ösztöndíjindex két századra való kerekítéssel kerül kiszámolásra. Az ösztöndíjátlagba nem számítanak bele a korábbi félévben teljesített, akkreditált tárgyak. Passzív félévről visszatérő hallgató esetén az ösztöndíj meghatározásának alapja a passzív félévét megelőző utolsó aktív félév ösztöndíjindexe.

Az ösztöndíjkifizetés időpontjai

Az ösztöndíj a Diákközpont igazgatója által meghatározott időpontokban kerül kiutalásra, az őszi félévben öt alkalommal, a tavaszi félévben hat alkalommal, egy féléven belül megegyező összegekben. A tavaszi félév hatodik kifizetését a szeptember során még aktív státuszú hallgatók kapják, összege megegyezik a tavaszi félévben kiutalt ösztöndíj összegével.

Az ösztöndíj összege

Ösztöndíjban részesül az egyes homogén hallgatói csoportokban lévő hallgatók 50%-a, az 50% határán lévő ösztöndíjindexű hallgatók mindannyian kapnak ösztöndíjat. Az ösztöndíj minimális és maximális összegét a Hallgatói Képviselet állapítja meg a vonatkozó félévben nyújtott teljesítmények alapján az ösztöndíj keretösszegének figyelembevételével úgy, hogy a minimális és maximális összeg hányadosa legalább 3 legyen. Egészségügyimérnök-képzésben a minimális és maximális összeg a vonatkozó félévben a mintatantervben előírt kreditszámhoz igazodik, így 12 teljesítendő kredit esetén a többi képzésnél alkalmazott összeg 12/30-ada, 36 teljesítendő kredit esetén 36/30-ada. Az ösztöndíjak a matematikai kerekítés szabályai szerint 100 forintra kerekítve kerülnek kifizetésre. Az ösztöndíjösszeg a minimális ösztöndíjátlagtól (ez az az ösztöndíjátlag, amiért már jár ösztöndíj) lineárisan növekszik az ösztöndíjátlag függvényében egy töréspontig. A töréspont homogén hallgatói csoportonként van megállapítva. Az adott homogén hallgatói csoportban a hallgatók legjobb ösztöndíjátlagot elért 5%-ának a minimális átlaga képezi a töréspontot. A töréspontot meghatározó ösztöndíjátlag felett az ösztöndíjösszeg az ösztöndíjátlag függvényében logaritmikusan növekszik.

Szakirány-besorolási összefoglaló

A téli vizsgaidőszakban sem unatkozott a HK Tanulmányi Csoportja. Február elején ért véget az a több hónapos időszak, mely során a szakirány-besorolást végeztük el. A villamosmérnök szakon főszakirányokra lehetett bekerülni, az informatikus szakon pedig keresztbecsatlakozni lehetett bizonyos szakirányokra.

A szakirány-választási időszak 2004. október 28-a és december 9-e között volt. Ez idő alatt lehetett a Neptunban szakirányra jelentkezni, valamint a szakirány-jelentkezések sorrendjét beállítani. Sajnos elég sokan lemaradtak a jelentkezésről, annak ellenére, hogy sokszor és sok helyen hirdettük. Ilyen esetekben nem tudtunk segíteni, hisz a rendkívül szoros határidők miatt tartanunk kellett magunkat az előre meghatározott dátumokhoz.

Az első kör a szabályzatoknak megfelelően a vizsgaidőszak 3. hetében zárult, ami 2005. január 14-ét jelentette. Akik eddig minden kritériumot megszereztek, azok első körös besorolás alá estek. Sajnos még mindig sok problémát jelentett az, hogy az aláírásokat, jegyeket, szigorlatokat nem, vagy csak nagy késéssel vitték be a Neptunba a tanszékek. Emiatt majdnem egy hetet csúszott az első kör lezárása. A további késést az okozta, hogy sem a kiegészítő, sem a német, sem a francia képzésesekről nem kaptunk meg időben több fontos adatot. Így aztán hiába voltak tájékoztató jelleggel megtekinthetőek az első körös eredmények január 26-ától, a végleges lezárás csak február 9-én történt meg.

A második kör vége a vizsgaidőszak utolsó napja, azaz február 4-e volt. A második körös besorolás során csak azokra a helyekre lehetett bejutni, amik az első kör után üresen maradtak. Az informatikus szakirányok közül három, a villamosmérnök főszakirányok közül egy telt be az első körben, így ezekre második körben már nem lehetett bekerülni. Az első kör csúszása a második kört is magával rántotta, február 9-én azonban a második kört és a kritériumhiányos besorolást is le tudtuk zárni.

Az első körös eredmények február 9-én, a többi 10-én került a Neptunba, így nagyon rövid idő állt csak a jelentkezők rendelkezésére a tárgyfelvételre. Reméljük, hogy a szűkös idő ellenére mindenkinek sikerült felvennie a szakirányos tárgyait.

Az idei szakirány-besorolás során több félreértés is felmerült. Még mindig sokan hiszik azt, hogy létezik a kényszerbesorolás, azaz mindenki bekerül valahova, akár akarja, akár nem. Természetesen ez nem igaz, sőt, igény szerint még a kritériumhiányos besorolásról is le lehet mondani. Idén is kizárólag a Neptun adatbázisa alapján végeztük a szakirány-besorolást, így csak az ott levő jegyeket tudtuk figyelembe venni. Többen szerették volna módosítani a jelentkezésüket, új szakirányokra jelentkeztek volna, vagy a már meglévő jelentkezési sorrendjüket módosították volna. A december 9-ei határidő után azonban semmilyen módosítást nem engedhettünk meg, mert az további problémákat okozhatott volna.

Statisztikák

Összesen 525-en jelentkeztek a 8 villanyos és 6 infós szakirányra, ebből 448 villamosmérnök és 77 informatikus hallgató. A jelentkezők közül 336 ember került szakirányra, 314 villanyos és 22 infós. 283-an kerültek be az általuk elsőként megjelölt helyre, a villamosmérnökök közül 267-en, az informatikus hallgatók közül 16-an. Első körben 219, illetve 15, második körben 39, illetve 7 villanyos és infós került be szakirányra. A villanyosok közül 56 került be kritériumhiánnyal a kritériumhiányos szakirányok egyikére.

Újítás a Kari BME ösztöndíj és a Kari Jutalom pályázatokban

Március második felében kiírásra került az idei Kari BME ösztöndíj és a Kari Jutalom pályázata. Idén a pályázatot különválasztottuk egy szakmai és egy közéleti részre, a két területen végzett munkákat külön bíráljuk el. Ettől függetlenül természetesen mindkét kategóriában lehetett pályázni.

Újítás még, hogy a szakmai pályázatokat előzetesen egy bizottsággal véleményeztetjük, melynek tagjai: egy, a Hallgatói Képviselet által felkért ötfős oktatói bizottság, valamint a Hallgatói Képviselet Pályázati Csoportjának egy tagja. A közéleti pályázatokat véleményező bizottság tagjai a Kollégiumi Bizottság tagjai, az Impulzus főszerkesztője, valamint a Hallgatói Képviselet Pályázati Csoportjának egy tagja.

Egységesített BME rövidítés

Az Egyetemi Tanács egy novemberi előterjesztése alapján megfogalmazott, majd elfogadott, és 2004. december elsejével hatályba lépett határozata kimondja, hogy egyetemünk nevének rövidítése ezentúl minden idegen nyelven egyezzen meg a magyar BME rövidítéssel. Az intézkedés célja az egyetem könnyebb külföldi azonosításának elősegítése és az egységes nemzetközi PR-trendekhez való alkalmazkodás.

Veszely Gyula for president

Néhány hallgatónak köszönhetően Veszely Gyula tanár úr, az EVTSZ oktatója is bekerült az index.hu híroldal köztársaságielnök-jelöltjei közé. Bár a szavazás komolysága megkérdőjelezhető, a tanár úr több mint 12000 szavazattal megnyerte azt. Következő számunkban bővebben is írunk erről a villanykari kuriózumként számon tartott eseményről.

HK-fogadóórák

Jelenleg a következő időpontokban kereshettek fel bennünket személyesen a felújított Hallgatói Irodában (Schönherz, I. emelet), ha bármilyen kérdésetek van:

Kedd, 17.00-20.00

Csiszár László, Fejes Róbert, Király Dénes,
Komáromy Dániel, Markert László András

Csütörtök, 16.00-18.00

Erdélyi Boróka, Kereskényi Balázs

Péntek, 9.00-12.00

Kovács Csaba, Schreiner Csaba, Tóth Bálint