Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Mi lenne...

IAESTE Hungary

"Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete"

Sítábor '93

Kockafej rulez, jól

Vörös Kakas

Az Isten tragédiája

Kapitalizmus

"Ha fizetnek, akkor adok levegőt."

Elsős kirándulás Doborgazon

A második este is vidámnak ígérkezett, miután megjött az aznapi adag 110 liter bor, ekkor már mindenki sejtette, hogy sokaknak ez az este igencsak csúnya lesz, és milyen igazuk is volt!

Székely Király Zsolt, V. Vill.

Gondolataim

"Öröktől valónak tetszik, s aki öröktől való, az talán örök."

A macska

(Áltudományos nyelven megírt rendszertechnikai zagyvalék)

Napjainkban előszeretettel alkalmazott másodlagos fogyasztó a magyar háztartásokban. Előzetes tanulmányaink alapján egy nemlineáris, vezérelhető eszközzel állunk szemben (feltéve, hogy szemből nézzük). Egy speciális embertípus, a biologus-biologicus a macskát állatfajtaként tartja számon különleges szempontok szerint csoportokba sorolva, amelyek a Fourier-transzformációhoz szokott villamosmérnöki fülnek meglehetősen idegen hangzásúak. Ezért ezekkel az áramlatokkal e dolgozat keretében nem foglalkozunk, csak az említés szintjén.

Az eszköz alkalmazása előtt tisztáznunk kell néhány alapvető műszaki jellemzőt, amelyek a valóságos fizikai működést – egyes kevésbé lényeges, másodlagos jelenségek elhanyagolásával – szemléltető helyettesítőkép felépítéséhez és elemzéséhez feltétlenül szükségesek. (Aki ezt a mondatot elsőre nem értette meg, az ne ijedjen meg, olvassa el még egyszer! Ha másodszorra sem, akkor lehet megijedni. – A szerző)

Aki már fogott a kezébe ilyen eszközt, annak első látásra szembetűnő, hogy a macska (népiesen: cica) 4lábú, dual-inline tokozásó beépített hanggenerátorral és fluoreszcens fényemittáló egységgel ellátott integrált áramköri struktúra.

A működés leírásánál a hagyományos félvezető eszközöknél megszokott elektron-, ill. lyukáram komponensek helyett a testfolyadék, valamint egyes típusoknál (pl. utcai, kóbor) a bolhák rendszeres ugrálásából adódó sztochasztikus mozgásfolyamatot kell figyelembe venni. Ezt persze nem részletezzük, hisz ez az eszközfizikusok és technológusok szakterülete, tehát pl. nem taglaljuk az Early-effektust (korai ajtókaparás) vagy a kimeneti visszahatást (ahogy kimegy, már hiányzik a gazdinak) és így tovább, és így tovább, és így tovább ... ... (full stop).

(Sz)ámításaink során célszerű a következő egyszerű modell alkalmazása, amely majdnem minden feladat megoldásában célravezető. Tehát a macska egy WHISKAS-vezérelt univerzális hanggenerátor és alvógép, ahol a hanggenerátor további két egyszerűbb funkcionális egységre bontható, amelyek segítségével a mindenki számára ismerős doromboló és nyávogó hangeffektus kelthető.

Ezen alapvető ismeretek birtokában áttérhetünk a kapcsolástechnikai tudnivalókra. A hálózatba helyezés után természetesen a munkapontbeállításról kell gondoskodnunk. A normál-passzív működéshez a macska gyomrát elő kell feszíteni az egyes bolti egységekben működő gyalog eladó-processzortól vett, meglehetősen drága WHISKAS biológiai tápforrás segítségével. Vigyázni kell, hogy az eszköz nehogy túllépje a telítés határhelyzetét, mert ez kellemetlen melléktermékek keletkezését vonhatja maga után. Ezután jöhet a gerjesztés. Ez általában valamilyen periódikus jel, a megvalósítandó feladattól függően simogatás fentről lefelé, majd lentről felfelé; avagy bajszának húzogatása jobbról balra, amelyre válaszként a megfelelő hanggenerátor egység nem ergodikus, de gyengén stacionárius rezgéssorozata felel. Érdekes lehet, hogy mekkora amplitúdójú szimmetrikus jelet kapcsolhatunk a bemenetre, azaz mekkora a macska mérete (kismacskánál kisebb), húzogatásnál bajuszának szakítószilárdsága.

A fejezet utolsó részében energetikai szempontból vizsgáljuk meg a rendszert. A hasznos teljesítmény nem túl nagy, és a hővé alakuló sem, mivel a macska fűtésre alkalmatlan. Ez persze köztudott. A macska más szempontból speciális, hisz nem érvényes rá az energiamegmaradás törvénye. A betáplált biológiai energia nem alakul át, hanem elvész, miközben a macska a "félholtan döglik" végtelen ciklusba keveredik. Agyának HOLD-állapotát az 5-ös lábon (farok) kiadott impulzusok jelzik, amelyek TT szintűek a Földhöz képest.

A cica tárgyalásánál még egy speciális attribútummal kell kalkulálnunk, ez pedig a mobilitás. Vagyis a macska bizonyos gépi ciklusai során mozog. Mozgása normálisnak tekinthető, mert sok, egymástól független lépése közül egyik sem domináns, tehát a centrális határeloszlás tételének alkalmazása jogos.

Amikor az eszköz sötétben üzemel, egyéb problémákkal kell farkasszemet néznünk – a macska felismerésével additív zajban. Ezt legegyszerűbben a Diszkrét Közönséges Korrelációs Detektor segítségével oldhatjuk meg n korrelálatlan minta vételével a rendszer fluoreszcens egységei által emittált fénysugarakból.

Végül a macska és környezetének kapcsolatáról, illeszthetőségéről szólunk. A cica jól illeszthető az emberhez, egyszerű rátevéssel. A biztos csatolás érdekében az eszköz automatikusan kiereszti karmait handshaking jeleket adva a gazdi egységének, melyekre amaz a "jaj" 3 bájtos szóval felel.

A tudomány mai állása szerint ennyit tudunk a macskáról. Remélhetőleg a jövőbeli kutatások tovább gazdagítják ismereteinket alkalmat adva ezek prezentálására egy újabb értekezés keretében.

Ez a dolgozat nem jött volna létre, ha nem írom meg!

Szakács Árpád III.H.