Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Arts Formák Fesztivál

Mindkét nap, de kifejezetten hétfőn nagyon sok fiatal ellátogatott a találkozóra. Teljesen új kezdeményezés révén igen nehezen lehetett tervezni a sikerességet és a rendezvény fogadtatását, de mindannyian úgy érezzük, az egyetemi kulturális élet fejlődéséhez és színesítéséhez sikerült jelentősen hozzájárulni.

DUE Sajtófesztivál 2003

A német nyelvű képzés

MAVE

Monolit Integrált Áramkörök

Megütött a HiFi-guta

Kultúr reszort

Nightwish

"Mindenki figyelmébe ajánlom szeretettel az opera és a metál e sajátos, csodálatos ötvözetét."

Privát szféra

Filmszemle

HK news

Aláírásszerzés vizsgaidőszakban

Régóta létező probléma, hogy egyes oktatók nem kívánnak lehetőséget adni az aláírás vizsgaidőszakban való pótlására. (Korábban ez a lehetőség mint gyakIV volt ismert. A név a jelenlegi szabályzatok szerint ugyan nem értelmezett, de a lehetőség továbbra is létezik.) Amikor múlt félévben a HK lépni próbált a lehetőség megadása érdekében, több oktató is azzal hárította el a kérésünket, hogy a szabályzatok nem kötelezik őket egyértelműen az aláírás vizsgával való megszerzésének lehetővé tételére. A HK az oktatási rektorhelyetteshez fordult állásfoglalásért, aki úgy nyilatkozott, hogy amennyiben egy tárgyból az aláírás feltétele nem valamilyen egész félév összefüggő munkájával elkészítendő feladat teljesítése (hanem tipikusan egy, vagy több zárthelyi legalább elégséges teljesítése), abban az esetben kötelező az aláírás megszerzésére a pótZH után a vizsgaidőszak első három hetében is egy alkalommal lehetőséget adni.

Mivel itt a vizsgaidőszak, figyeljetek oda, az elmúlt években ilyen szempontból problémásnak bizonyult oktatóknál kérdezzetek rá a dologra, és ha ezzel kapcsolatban bármely tárgy esetében továbbra is vitás helyzet áll fenn, forduljatok a HK-hoz!

HÖK SZMSZ

A BME Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve annak már hosszú ideje húzódó módosítása már többször volt a HK news témája is, de erről volt parázs vita annak idején a rendkívüli Hallgatói Gyűlésen is. Úgy tűnik, az események sajnos megint nem a VIK számára kedvező fordulatot vesznek, mivel az EHK a legutóbbi fordulóban sem méltányolta karunk azon kérését, hogy a villamoskari Hallgatói Önkormányzat szokványostól eltérő felépítéséből (HK–KB kettősség) esetleg adódó problémákat saját hatáskörben, karon belül rendezhessük. Az EHKelfogadott egy olyan tervezetet, ami nemhogy megengedőbb lenne az előzőhöz képest egyes, véleményünk szerint a kari belügyek körébe tartozó kérdések rendezésével kapcsolatban, de még szigorúbb kötöttségeket tartalmaz pl. a HÖK felépítésére vonatkozóan, és ezen rendelkezések megszegésének esetére teljesen egyoldalúan hozandó büntető intézkedéseket is kilátásba helyez, illetve lehetővé tesz. Ha ezen a helyzeten nem tudunk változtatni, ismét komoly problémákat kell majd a kari Hallgatói Gyűlés utódján, a Hallgatói Fórumon, illetve a Hallgatói Szavazáson megoldanunk.

Új tárgy villamos szakon

Legutóbb volt már szó arról, hogy folyamatban van villamos szakon egy új tárgy kidolgozása. Első körben elkészült már egy javaslat a tárgyat majdan oktató tanszék részéről, mivel azonban azzal kacsolatban felmerültek aggályok, illetve problémák, úgy a HK, mint a Villamosmérnöki Szakbizottság részéről, futnak még egy kört vele a Villamos Energetika Tanszék ezzel megbízott oktatói.

Szakirányválasztás

Lezárult a jelentkezés az infós szakirányokra, illetve a villanyos mellékszakirányokra. Az eddig hozzánk eljutott statisztikák alapján a villanyos mellékszakirány-választás érdekessége idén, hogy a management mellékszakirányra jelentkeztek legtöbben, míg több, a korábbi években slágernek számító szakirány idén nem biztos, hogy el fog indulni, mivel túl kevesen jelentkeztek rájuk. Infón érdekesség, hogy a rendelkezésre álló férőhelyekhez képest jelentősen több jelentkezés futott be a határidő végéig, ami akár problémát is okozhatna a későbbiekben – bár nyilvánvaló, hogy nem mindenki fogja teljesíteni a szakirányra kerülés feltételeit azok közül, akik most beadták a jelentkezésüket.

Név – Neptun kód párok hirdetése

Aki olvassa a HK listát, a közelmúltban érdekes levélváltásoknak lehetett tanúja. A vita témája azon egyetemünkön érvényben lévő adatvédelmi elv volt, hogy egy hallgató Neptun kódját és nevét sehol nem szabad együtt szerepeltetni. Ezt az elvet igen sokan – főleg oktatók – megszegték a múltban is, a vita annak kapcsán támadt fel, hogy idén egy ingyenes webtárhely-szolgáltató oldalán majdnem egy teljes informatikus évfolyam név-Neptun kód párosa ott szerepelt. Miután ezt a HK-nál több hallgató is kifogásolta, értesítettük az EISZK-t, ahonnan jelezték, hogy megkezdték a körülmények tisztázását, és intézkedtek az oldal eltávolításáról.

A HK listán folyt vita érdekessége, hogy úgy fest, nagyon megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy jó-e, hogy van ilyen adatvédelmi jellegű tilalom, vagy igazából felesleges, mivel sokan úgysem tartják be.

Számítógép-laboratórium változások

A 2003/2004-es tanévben változik az informatika szakon a Programozás alapjai és a Számítógép laboratórium tárgyak tematikája. Az eddigi Pascal, C, C++ és JAVA nyelvek helyett csak három nyelvet fognak tanítani: C-t, C++-t és JAVA-t. A Programozás alapjai I. és Számítógép laboratórium I. tárgyakban megszűnik a Pascal oktatás, ehelyett C-vel fognak kezdeni az elsőévesek, ami a problémák struktúrálására és a programozás alapjaira fog koncentrálni. A harmadik félévből a C++ önálló, egész féléves tárgy lesz, és átkerül a második félévbe. Ebben a félévben az objektumorientált programozás alapjain lesz a hangsúly. A JAVA is kap egy egész – harmadik – félévet, melyben egy modern fejlesztőeszköz megismerése a fő feladat.

A változásra azért van szükség, mert a Számítógép laboratóriumIII. tárgyban egy félév alatt két nyelvet kell megtanulni, és az utóbbi félévek azt igazolták, hogy sem az oktatók nem tudták leadni az anyagot kellő mélységben, sem a hallgatók nem tudták azt elsajátítani. Ezt a kiemelkedően magas bukási arány is igazolta. Ezeket a problémákat felismerve a Hallgatói Képviselet indítványozta a tárgyak átalakítását.

A bevezetés felmenő rendszerben fog történni:

A 2003/2004-es tanév őszi félévében csak a Programozás alapjaiI. valamint a Számítógép laboratórium I. fog változni. A Programozás alapjai II. és Számítógép laboratórium II. kereszt valamint a Számítógép laboratórium III. még a régi tanrend szerint indul (tehát C ill. C++ és JAVA).

A 2003/2004. tavaszi félévében már a Programozás alapjai II. és Számítógép laboratórium II. is az új kiírás alapján fog kezdeni (C++-szal), de a Számítógép laboratórium III. kereszt még marad a régi (C++ és JAVA).

A bevezetés utolsó lépéseként 2004/2005. őszi félévében már a Számítógép laboratórium III. is az új anyaggal indul, azaz csak JAVA-t fognak oktatni.

Schönherz villamoshálózat-felújítás

Úgy néz ki, a nyár folyamán rendeződik végre a Schönherz kollégium villamoshálózatának régóta húzódó problémája. Az egyetemi költségvetés keretében, az EHK javaslatára az Egyetemi Tanács megszavazott 32 millió forintot, amit az ifjúságpolitikai célokra használandó keretekből a Schönherz villamoshálózatának felújítására fognak felhasználni. Jelenleg már a kivitelező kiválasztása folyik, nyáron pedig elkezdődik a munka, amelynek eredményeképp ősztől az egy szobában üzemeltethető villamos fogyasztók összteljesítményére vonatkozó jelenlegi szigorú korlátozások jelentősen enyhülni fognak.

Diákközpont igazgató

A Diákközpont jelenlegi igazgatójának lejár a megbízása. A poszt betöltésére kiírt pályázatra két jelentkezés érkezett, az egyik Wintermantel Zsolt, jelenlegi igazgatóé, valamint Veres Gáboré, aki jelenleg az Építőmérnöki Karon doktorandusz hallgató, illetve az ÉŐK dékáni hivatalában tanulmányi tanácsadó. Az EHK Veres Gábor pályázatát támogatta, az Egyetemi Tanács véleményezési jogával élve szintén neki szavazott nagyobb arányban bizalmat, így, bár a végső döntés a Rektor úr kezében van, a váltás immár biztosnak látszik. Veres Gábor pályázatában kitért egyébként a központi kifizetések (pl. laktám) csúszásának megszüntetésével kapcsolatos terveire is.

EHK gazdasági stratégia vs. MISZ házipénztár

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) 2003. április 17-én tárgyalta vállalkozásainak rövid-, közép- és hosszútávú stratégiáját. A stratégiai tervben rövidtávú célként szerepel, hogy a Schönherz Kollégiumban található MISZ házipénztár bezárjon, emellett a gazdálkodás kerüljön heti elszámolás alá, és szűnjenek meg az Új Vár Klub eddig a rendszeren belül élvezett privilégiumai. A pénztár felszámolásának határideje a jelenlegi változat szerint 2003. július 15.

KB választások, faliújságok a Schönherzben

Bár csak érintőlegesen tartozik ide, de bizonyára többnyire tudjátok, hogy új Kollégiumi Bizottság került megválasztásra és beiktatásra az elmúlt hónapban. A választásokon győztes KB–jelölt csapat programjában is szerepelt, hogy a HK-val rendezni kívánják az utóbbi években feszültségektől igencsak terhes kapcsolatokat, ennek szellemében a választások után azonnal megindultak több fronton is a beszélgetések. Úgy tűnik, hogy az eddigi hűvös viszony valamiféle konstruktív együttműködésnek fogja átadni a helyét. Ennek első kézzel fogható nyoma már ezen lapszám megjelenésekor is látható lesz, hiszen a KB és a HK új, közös hirdetőfelületeket fog felszerelni a Schönherz lakószintjein. Örüljetek nekik ti is! :-)

OHV

Az összevont, két féléves OHV Impulzus a tavalyi OHV kiértékelésének eredményeivel hamarosan megjelenik. Reméljük, többek között egy kis segítséget is tud nyújtani a tárgyfelvétel előtt.

Lakhatási támogatás

Röviden: Végre kifizették! J

Kifejtve: Hosszas huzavona, és néhány adminisztratív probléma áthidalása után végre kifizették a lakhatási támogatás első körét. A második kör – bár az sem volt mentes komoly félreértésektől – szintén úton van. Itt szeretnék megkérni minden érintettet, hogy tudatosítsák magukban, hogy a VIK HK feladatai a lakhatási támogatás kifizetésének folyamatában odáig terjednek, hogy elküldjük a kifizetési listát a Diákközpontnak. Ennek a kötelezettségünknek minden alkalommal határidőre, és teljes pontossággal eleget teszünk, viszont a folyamat további részeire sajnos vajmi kevés ráhatásunk van. Teljes mértékben együttérzünk mindenkivel, aki a pénz késése miatt nehéz helyzetbe kerül, de arra kérem őket, hogy egyébként jogos haragukat ne a mi HK-nkon éljék ki, higy-gyék el, hogy aki a Karon bármilyen szinten illetékes, mindent megtesz, ami módjában áll a késések elkerülése érdekében.

Nyári kollégiumi bentlakás

A villamoshálózat felújításának sajnálatos mellékhatásaként idén várhatóan egyáltalán nem lesz lehetőség arra, hogy a Schönherz kollégiumiban nyáron hallgatók lakhassanak. De az illetékesek mindent megtesznek annak érdekében, hogy más egyetemi kollégiumokban férőhelyeket szerezzenek. Figyeljétek a KB kihelyezett hirdetményeit.

Kollégiumi felvételi

Kiírásra került a 2003/2004 tanév őszi félévére érvényes kollégiumi felvételi pályázat. Részletek a kihelyezett hirdetményeken.

Jó tanulást, és jó időt,

medu & tom