Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Szarvasűzők

after@all: a.c.i.d.

Érdekes hangzások, különös gitárbontások, zúzós riffek, sokszínű ének, elektronikus eszközök használata és biztos zenei tudás.

SSSL – Szent Schönherz Senior Lovagrend

A felbuzdulást megragadva, néhány nappal a Gólyabál után a Kisrablóban elfogyasztott vacsora során fogant meg az ötlet: szervezett keretek között kellene tovább folytatni a fiatalok istápolását.

Nightwish

"Mindenki figyelmébe ajánlom szeretettel az opera és a metál e sajátos, csodálatos ötvözetét."

Kapitalizmus

Impressziók – II.

A Ti ágyatokban alszom. GPRS-hídon a világhoz kapcsolva – vagyok. Hozzátok kötve. Enyém a világ, és én a világé vagyok. Budapesten, San Diegoban, Bernben – Tiszaszentimrén, mindenhol.

Új év, új elvárások egy dinamikusan fejlődő, fiatal csapatban!

Karlsruhe utólag, sokadszor

"A legtöbb problémádat egyedül kell megoldanod..."

Info '99

Kalmár Péter (Kalmár)

Újabb változások a szabályzatokban

A május 9-ei Kari Tanács néhány apróbb változtatást fogadott el a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítésében (KTVSz), és elfogadásra került a Tanulmányi ügyrend kari kiegészítése (KTÜR) is. Mindkettő 2000. szeptemberétől lép hatályba, az új szövegeket már olvashatjátok a HK homepage-én.

Összességében nem olyan sok a bennünket érintő lényegi változás, ezeket megpróbálom az alábbiakban összefoglalni.

KTVSz módosítás

Kikerültek belőle az ügyrendi jellegű részek – ezek ezentúl a kari Tanulmányi ügyrendben szerepelnek, ezekre most nem térnék ki. Igazi változás csak a 9/2, a 12/3, 13/2, 14/6, 14/7 és 18/7-es bekezdésekben történt (ezeket majd nézzétek meg!).

Passzív félév bejelentése (KTVSz 13. § 2. bekezdés)

Ha legkésőbb a regisztrációs héten úgy határozol, hogy a következő félévet passzívon szeretnéd eltölteni, akkor nem elég, ha egyszerűen nem veszel fel egy darab tárgyat sem, passziváltatási szándékodat jelezned kell a Dékáni Hivatalban! Amennyiben ezt elmulasztod, akkor ez azzal a büntetéssel jár, hogy a tanulmányok elvégzésére és a záróvizsga teljesítésére rendelkezésre álló maximum 20 féléves időkeret egy félévvel csökken, ezt az indexed hátuljába is bejegyzik.

Kari Tanulmányi ügyrend

Amint az a nevéből is látszik, főleg ügyrendi jellegű dolgokat rögzít (mit és hogyan kell adminisztrálni, miben ki az illetékes, mik a határidők stb.), ami a hallgatóságot talán kevésbé érinti – egy-két nagyon is fontos kivételtől eltekintve!

Érdemes legalább egyszer végigfutni rajta, hogy legalább a benne foglalt témakörökkel tisztában legyetek (pl. ami ránk vonatkozhat: tantárgy befogadtatás, átvétel, elbocsátás saját kérésre, passzív félév előzetes bejelentése és utólagos kérelmezése, jelenlét a tanórákon, diplomamunka stb.), hiszen bizonyos előírások azért ránk is vonatkoznak.

Emellett néhány, a hivatal vagy az oktatók számára megfogalmazott határidőt, kötelezettséget is jó tudnunk...

Index kontra Neptun (KTÜR 68. bekezdés)

Az egyetemi TVSz egyértelműen kimondja, hogy az index az eredeti okmány, és a Neptunban levő adatok "csak" ennek hiteles másolatai.

Ebben egy látszólagos ellentmondást jelenthet a tárgyfelvétel menete, hiszen a tárgyakra való jelentkezés és ezek elfogadása a Neptunon keresztül történik: itt nyilván nem arról van szó, hogy ha nem tudtál felvenni egy tárgyat a Neptunon (mondjuk betelt a létszámlimit, vagy elfelejtetted, vagy a hiányzó előtanulmányok miatt a Neptun törölte), akkor azt simán beírod az indexedbe, és ezt kötelesek felvenni neked a Neptunban! Az indexben rögzített felvett tárgyak akkor válnak hivatalossá, amikor a tárgyfelvételi időszakot követően a hivatal vezetője azt hitelesíti aláírásával. De mielőtt ez megtörténik, az évfolyamelőadó hölgyek a felvett tárgyak listáját egyeztetni fogják a Neptunon szereplővel, és eltérés esetén a Neptunhoz "szabják" az indexedet!

Vizsgatematika, vizsgaidőpontok kihirdetése
(KTÜR 81. bekezdés)

A vizsgaidőszak előtt egy hónappal nem csak a vizsgaidőpontokat, hanem a vizsgatematikát vagy vizsgakérdéseket is közzé kell tennie az oktatóknak!

Vizsgáról való távolmaradás következményei
(KTÜR 86. bekezdés)

A vizsgajelentkezést törölni a vizsgát megelőző munkanap délig lehet a Neptunban. (Vigyázzatok, vizsgaidőszakban hétfőtől csütörtökig reggel 8:00-tól 15:00-ig a Neptun a HSzK-n kívülről nem elérhető!) Amennyiben nem törlöd a jelentkezésedet és mégsem mész el vizsgázni, az rossz. De ettől még nem adhatnak ezért automatikusan egyest, ezt a mókát egy tárgyból egyszer viszonylag büntetlenül eljátszhatod: nem kérhetik, hogy igazold távollétedet, nem veszik el egyetlen vizsgaalkalmad sem, csak különeljárási díjat kell fizetned, hogy elmehess a következő vizsgára. Viszont a második ilyen eset után ebben a félévben ebből a tárgyból már nem vizsgázhatsz! Akkor sem, ha igazolást hozol.

Halasztott vizsgák (KTÜR 86. bekezdés)

Halasztott vizsgák tartására (jelenleg) csak a nyári vizsgaidőszakot követően van lehetőség. A halasztott vizsgát kérvényezni kell (és ennél joggal elvárják, hogy a vizsgaidőszakbeli le-nem-vizsgázást megindokold, orvosi igazolásokkal vagy egyéb módon). Arról, hogy megkapod-e a lehetőséget, a kari Tanulmányi Bizottság dönt. Amennyiben megkaptad, ellenben a vizsga előtt mégis meggondolnád magadat, a vizsga előtti 3. napon délig van lehetőséged lemondani a dolgot. Ha ezt nem teszed meg, és el sem mész, akkor ezt követően egy évig nem kaphatsz újabb halaszott vizsga lehetőséget (kivéve, ha az egyszer felhasználható, különleges dolgokra fenntartott méltányossági kérelem terhére teszed ezt).

Vizsgaeredmények kihirdetése (KTÜR 90. bekezdés)

A vizsgát követő második munkanap végéig, de legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján kötelező kihirdetni az eredményt!

Diplomaterv leadása (KTÜR 105. bekezdés)

A diplomatervet írásban, egy kötetben, szükség esetén mellékletekkel egy példányban kell beadni. Adott tanszék (pl. archiválás céljára) kérheti, hogy a diplomatervet elektronikus formában is adjátok be, ám erre kötelezni senkit nem lehet.

Gyakran feltett, vagy vitatott kérdések:

Ha már a szabályzatoknál tartunk, szeretnék néhány, általatok gyakran feltett, vagy az utóbbi időben kisebb vitát okozó kérdést megválaszolni, tisztázni.

Ösztöndíjszámítás

Az ösztöndíjátlag számításába minden, az adott félévben elvégzett tárgy beleszámít, kivéve azokat a közismereti tárgyakat illetve azokat a szabadon választható tárgyak keretének terhére akkreditáltatott (nem szakmai jellegű) tárgyakat, melyeket a tantervminta szerint erre a célra szánt kereten felül (ez 8 db 2 kredites közismereti tárgy, vagyis összesen 16 kreditnyi tárgy) vettél fel.

Javítóvizsga

Egy vizsgaidőszakban maximum csak egy tárgyból lehet javítóvizsgázni, ám ezért nem kérhetnek tőled különeljárási díjat! Viszont vizsga előtt ki kell töröltetni az előző érdemjegyet a Dékániban.

Tantárgy és szigorlatok utólagos javítása

Már elvégzett tárgyból szerzett érdemjegyet csak úgy lehet kijavítani utólagosan, ha azt újra felveszed. Ezt kérvényezni kell, ilyen engedély csak méltányossági alapon adható.

Szigorlat utólagos javításái lehetőségét szintén kérvényezni kell, ellenben ez nem megy az egy szem méltányossági lehetőség rovására.

PótZH, gyakIV (KTVSz 14. § 6. bekezdés)

Azokból a tárgyakból, amikből az aláírás feltétele a ZH vagy ZH-k sikeres megírása, a KTVSz szerint kell pótZH-t tartani a szorgalmi időszakban (illetve ha nagyon későn volt, akkor ez belelóghat a vizsgaidőszak elejébe is), valamint kell gyakIV lehetőséget adni a vizsgaidőszak első két hetében valamikor.

Diplomamunka felvétele

A Diplomatervezés tárgyat mind a tavaszi, mind az őszi félévben fel lehet venni, illetve záróvizsgát is lehet tenni mindkét félévben. A diplomamunka felvételének feltétele az azt megelőző, mintatantervbeli, kötött tartalmú 270 kreditpont megléte.

A mérnöki oklevél minősítése

Az államvizsgán kialakított jegybe beleszámítanak a záróvizsgatárgyak (tárgyanként egyszeres súllyal), a diplomamunka (háromszoros súllyal), a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag (háromszoros súllyal), valamint a szigorlatok (egyszeres súllyal).

Ezévtől az eddigi gyakorlattal ellentétben a teljes tanulmányi időszakra számított súlyozott átlagot a diplomatervezést megelőző 270 kreditre számolják csak (az eddigi 300-zal ellentétben).

Igazolás különeljárási díj befizetéséről
(KTÜR 89. bekezdés)

A tanulmányi ügyrend szerint az oktató feladata ellenőrizni, hogy a vizsgára jelentkezett hallgatók (amennyiben kellett) befizették-e az IV-díjat. Sajnos ennek lekérdezésére jelenleg a Neptun rendszer nem alkalmas (csak egyenként lehetne lekérdezni ezt az adatot a hallgatóknál, ami egy ~100 fős évfolyamnál és a Neptun közismert gyorsaságát tekintve idegőrlő emberkínzás lenne). Ezt a problémát a különböző tanszékek máshogy oldják meg: a MIRT-en Kollár István segítségével bevezettek egy rendszert, úgy, hogy a Neptunhoz különböző batch módon működő lekérdező és feldolgozó kiegészítő programokat írtak – így náluk tényleg előállítható egy értelmes vizsgalap. Más tanszékeken az "IV-díj (vagy különeljárási díj) köteles" hallgatóknak egy, a tanszéki honlapról letölthető formanyomtatvány alapján elkészített nyilatkozattal kell érkezniük a vizsgára (vagy ezzel együtt kell leadniuk a késett nagyházit), amiben "úri becsület szavukat" adják arra, hogy ők bizony befizették a kérdéses összeget. Ez esetben a díj befizetésének ellenőrzése a jegy beírásakor történik. A többi tanszék pedig valószínűleg a tanszéki adminisztrátorok idegeit őrli. Amennyiben sikerül elérni, hogy a MIRT-en alkalmazott módszert az egész egyetemen, vagy legalább a Karon bevezessék, akkor lehetővé válik, hogy az oktatók tényleg eleget tegyenek ennek a pontnak. Addig marad a "becsszóra" nyilatkozat...

Csilla