Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Fragek elleni diéta

Gyűjtés

Sporthírek

November 2-án következett a schakkverseny. Nagyon jó hangulatban zajlott, sikerült egypár új tagot elcsábítani a hétfő esti foglalkozásokra, nagy örömünkra nemcsak schönherzesek vettek részt a rendezvényen, hanem külsősök is szép számmal.

Egy doktorandusz órarendje

Szponzor csoport

Táska

"Az informatikához való kötődését egyedül a cím jelzi..."

Vörös Kakas

Postaládánkból

Levélváltás

Millennium

"...nekünk is van az M betűs csodából."

Tudni kell menedzserangolul

Számos tanácsadó cég osztogatja egyetemi állásbörzéken, reklámkiadványokon, egyetemi újságokban a tudást részletezve, hogy hogyan kell egy állásinterjún, majd később vezető állásban öltözködni, hogyan kell viselkedni, mit kell mondani, és mit elhallgatni. Én is csatlakoznék ezúton ehhez a mozgalomhoz, leírom Önöknek, hogy hogyan kell egy állásinterjún magyarként magyar vezetőkkel angolul beszélni.

Első és legfontosabb az angol szavak használata. Minden második vagy harmadik mondatunkban bátran alkalmazzuk a közkedvelt nyelvvizsga-előkészítő könyvből jól ismert "conscientiously" szót! Rendkívül gyakori az angolban, és főleg nagyon hasznos. Dicsekedjünk vele, hogy ilyen nyelvtörőket is ki tudunk mondani!

Másik fontos része a menedzserangolnak a kiejtés. Teljességében kirészletezni a fortélyokat túlmutat e mű keretein, itt inkább csak a leglényegesebb szabályokra térnék ki:

Először is nagyon kell ügyelni a magánhangzók tiszta ejtésére! Gyakorlópéldának itt van a "color" és a "common" szó. Jól látható, hogy a szóban két egyforma magánhangzó van, tehát azokat egyformán kell kiejteni. Gyakoroljon még a következő szavakon:

(1) letter, (2) better; (3) driving, (4) hiding!

Az (1) és a (2) példánál figyeljen oda a kettőzött mássalhangzókra is! Azokat, mint ahogyan a magyarban is, a menedzserangolban is hosszan ejtik. További példák hosszú mássalhangzókra:

Bobby, robber; running, spinner; cutter, bottle.

Ez utóbbi szó egy újabb érdekes jelenségre példa. Néhány szó végén a gyakorlatlan nyelvtanulók éppen fordított sorrendben mondják ki az utolsó két hangot, mint ahogy azt írásban jelölni szokás. Ez helytelen. Azért vannak ezek a szavak így írva, hogy így is ejtsék őket! Hogy ezt begyakorolja, mondja ki ezt a néhány menedzserangol szót helyesen, írás szerint: kilometre, theatre; puddle!

A (3) és a (4) példánál, és általában az -ing végű szavaknál figyeljen oda, hogy az "n" és a "g" hangzók egymástól jól elkülönüljenek, mindkettőt hallani lehessen! A nazális hangok hanyagságra vallanak, és rossz benyomást kelthetnek!

További gyakori hibák a mássalhangzók elnyelésével kapcsolatban: a "listen" szóban az "sz" utáni "t" hang bűnös elnyelése. A "science" és a "scene" szó elején az "sz" utáni "c" hang komisz elhanyagolása. Ügyeljen ezekre jobban azon tanulótársainál, akik beleesnek a csapdába!

Épp ellenkezőleg kezelje a magánhangzókat! Egymás után két magánhangzó kiejtése könnyen ahhoz vezetne, hogy azok gyors beszéd esetén összefolynak, kettőshangzóvá válnak. Kerülnie kell ezért a két magánhangzó egymás után pakolását a menedzserangolban, ehelyett használjon bátran hosszan, de tisztán kiejtett hangokat!

Példaként kiemelném a "know" szót. Itt igen sokan beleesnek abba a hibába, hogy a szó végén "u"-szerű hangot ejtenek az elnyújtott "ó"-ból mintegy átolvadva. Rossz gyakorlat. Ejtsen mindig hosszú "ó"-t!

Ismétlés. Remélem, eléggé szemfüles ahhoz, hogy felfigyeljen a legutóbbi példám elején található két mássalhangzóra, amelyeket természetesen, ahogy azt már fentebb tárgyaltam, ki kell ejteni. Kivétel e szabály alól a "know-how", amit minden menedzser jól ismer, és a biztos tudás büszkeségével mosolyogva, hangosan mond ki így: "nóháv".

E példa kapcsán még egy érdekes dologra szeretnék rávilágítani, éspedig a "v" és a "w" problémájára. A "w" egy mássalhangzó, akárcsak a "v", nem pedig magánhangzó, mint például az "u". Ezért a "w"-t a "v"-hez hasonlóan kell kiejteni a menedzserangol ejtési szabályai értelmében. Szép példa erre a "write" szó, amely a már többször említett mássalhangzó-torlódásos problémával kezdődik, de a "w" kiejtését is gyakorolhatja rajta.

Térjünk vissza most a magánhangzók világába még egy szösszenet erejéig! A menedzserangol egyik szép sajátossága az úgynevezett "sorvadó hang", más nevén a "schwa", vagy egyszerűen és érthetően: nyögés. Ez hangsúlytalan szótagokban fordul elő, és e-vel jelölik írásban. Hogy a kiejtését megértsük, néhány magyar szót hozok példaként, amelyekben hasonlóképpen ejtjük az "ő" betűvel jelölt hangot: bőr, lőre, őr, szőr; kő, fő, tő, bő, nő, sző; rőf, gőz.

Ha már jól ráállt a szája a hosszú "ő" hang kiejtésére, gyakoroljon tovább menedzserangol szavakon! Pontosan ugyanúgy tartsa a száját, és pontosan ugyanolyan hosszan tartsa ki a hangot az alábbi szavak "e"-vel jelölt hangjai esetében, mint az előbb a magyar szavaknál: gather, plotter, other, power; children, written.

A fenti szavak között szándékosan elrejtettem két olyat is, amelyben szerepel a "th" kettősbetű. Ön bizonyára jól ejtette ki őket, de a többi olvasó kedvéért lerögzíteném az ezzel kapcsolatos fontos szabályokat. A "th"-t kétféleképpen lehet ejteni, és a kétféle ejtésmódot kötelező teljesen rendszertelenül váltogatni függetlenül attól, hogy azonos vagy különböző szavakban szerepel-e. A két ejtésmód elsajátításához ugyanazt a módszert alkalmazzuk, amit a nyögés megtanulásánál, tehát magyar példákkal kezdem:

bodza, edző, madzag; esszé, dosszié, sasszé, vissza, össze.

Ehhez az angol példák (Ne feledje, pontosan ugyanúgy kell tartania a száját, mint ahogyan a magyar szavak kiejtésekor! Váltogassa a "dz" és az "ssz" hangot minél rendszertelenebbül!): think, thing, through, mother, father, brother, rather, lethal, cloth.

Folytathatnám még hosszasan a magán– és mássalhangzók ejtésére vonatkozó szabályok sorolását, de feltételezem, hogy Ön ezeket már unja, és azt hiszem, a legalapvetőbb tudást már az eddig leírtak alapján is elsajátította. Ha mégis kíváncsi az igazi mesterfogásokra, és magas szinten kívánja művelni a menedzserangol egyes hangjainak kiejtését, javaslom, keresse fel nyelviskolánkat! A címet itt leközölnöm felesleges, minden sarkon áll egy reklámemberünk, aki osztogatja céduláinkat.

Áttérnék tehát egy különös érdekességgel bíró témakörre, a latin eredetű szavak, és általában a szakkifejezések menedzserangolban történő kiejtésére.

Ezt a témakört máshogy nem is lehet igazán megközelíteni, csak néhány példán keresztül. Lássunk tehát egyet: system.

Ha Ön jó megfigyelő, akkor észreveheti, hogy ez a szó nagyon hasonlít a magyarban "szisztéma" formában meghonosodott kifejezéshez. Az is szembetűnhet Önnek, hogy a menedzserangol változat végéről hiányzik az "a" betű. Helyes következtetésre jut ilyen úton a szó kiejtésével kapcsolatban. Tehát a szó kiejtése "szisztém". Fordítson gondot az "é" hang jó hosszú kitartására!

Ha már így belejöttünk az idegen eredetű szavak elemzésébe, jöjjön egy igazi boszorkányság, a jól ismert, és már unásig gyakorolt két mássalhangzóval kezdődő szavak szabályának és a latin szavakra vonatkozó ejtési szabályoknak az ötvözete! Példák erre:

psychiatry, pneumatic.

Minden menedzserangolt beszélő egyénnek különbözőképpen, egyéni módon kell kiejtenie ezeket a szavakat. Ha tehát Önt valaki megkérdezi, hogy:

- What do you think about psychiatry?

És a kérdező személy ezt így ejti, hogy:

- Vat du ju dzink abút zájkájtri?

Akkor a válasz ez lehet: - Psychiatry is good.

Ejtésben pedig: - Pszihiátri iz gúd.

Figyelje meg a fenti szövegben, hogy míg írásban kétszer szerepel a psychiatry szó, addig ejtésben minden szót csak egyszer használtunk, beleértve a "pszihiátri"-t is. Ez lehet az Ön saját változata e szó kiejtésére, ha gondolja. Csak az a lényeg, hogy olyan ejtésmódot válasszon, amilyet senki más.

Folytassuk még egy kicsit kalandozásunkat az idegen eredetű szavak világában! Igen érdekesek tudnak lenni az ilyen szavak, amikor "x"-szel kezdődnek. Például: xiphoid, Xanadu.

Ezeket az ostobábbak z-vel ejtik. Nem is értem, miért. Az "x" természetesen olyan, mint egy "k" és egy "sz" hang egymás után. További furcsaság, hogy néhányan a tanulók közül az "x" betűt olvasva néha "ksz"-t, máskor "gz"-t mondanak. Gyakorolja az "x" helyes, magyaros, "ksz"-ként történő olvasását a következő szavakon: exhausted, exhibit!

Talán már a szakkifejezésekbe is belefáradt, ezért gyorsan újra témát váltanék. Ez egy könnyű téma, csak két szabályt és hozzájuk néhány gyakorlópéldát írok le.

Ez a szabály a szavak hangsúlyozására vonatkozó egyetlen szabály a menedzserangolban: mindig a szó elejét kell hangsúlyozni, ahogy a magyarban. Példák: provide, together, forever, predestination.

Ez a szabály pedig az eldöntendő kérdésekre vonatkozik: ugyanúgy kell hangsúlyozni, ahogy magyarul. A jól ismert módszerrel tanulhatja meg ennek a szabálynak is az alkalmazását, tehát előbb magyar példák:

– Megvette már az ehetit? – Jól jár az az óra?

És most olvassa az alábbiakat ugyanilyen hanglejtéssel, tehát a legmagasabb hangon az utolsó előtti szótagnál, addig folyamatosan emelkedő hangon, az utolsó szótagnál a hangot levive:

– Have you already bought the one for this week? – Will that clock profit?

E rövid lecke kapcsán Ön máris elindult az igazi tudás felé vezető úton. Remélem, sikerült Önben is felkeltenem az érdeklődést a nyelvtanulás és nyelvtanfolyamaink iránt, bár így is többezer diákot tanítunk különböző nyelvekre. Diákjaink között előfordulnak cégvezetők mellett híres énekesek, színészek, műfordítók és politikusok is. Ha Ön is könnyen és egyszerűen el kívánja sajátítani a menedzserangolt vagy más nyelvet, iratkozzon be intenzív nyelvtanfolyamunkra!

TCHibo