Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Internyet

Join the Esoteric Order of IFS! Worship the Fractal Gods

– ismeretlen hittérítő a XX. század vége táján

Mosolygós fesztivál a Balaton-parton

Idén Fonyódon volt az EFOTT

Interjú Zoltai József tanár úrral

Szakmai reszort

Világlátás, jó közösség, szakmai programok

Kezdjük a legelején. Mikor kezdődött a történetetek?

Az Ügyfél és a Kisasszony

Amikor megkötöttem a szerződést, akkor volt a papíron egy kis négyzet, és mellé volt írva, hogy internetes átutalások tiltása. Ezt én beikszeltem.

Téli Tábor 2003

HK news

Választások után – Volt nyílt nap – Lesz KTH – OHV – Pályázatok

Impresszum

Műegyetem–Siemens együttműködés 2003-ra

Aláírási ünnepség a Tudomány Napja jegyében

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Siemens magyarországi csoportja az 1999-ben aláírt ötéves támogatási szerződés részeként már az ötödik egy évre szóló együttműködési megállapodást írta alá, amelynek célja a Műegyetemen folyó magas színvonalú mérnökképzés segítése. A 2003.évre a Siemens több mint ötvenmillió forint értékű, pénzbeli és eszközök átadásával megvalósuló támogatást nyújt.

A Műegyetem részéről Dr. Detrekői Ákos rektor és Dr. Arató Péter, a Villamosmérnöki és Informatika Kar dékánja, a Siemens magyarországi csoportjának nevében Hetényi Péter, a Siemens Nemzeti Vállalat elnök-vezérigazgatója és a Siemens magyarországi szóvivője, valamint Goszták Árpád, az igazgatóság tagja írták alá a megállapodást. A Tudomány Napjának rendezvénysorozatához kapcsolódó aláírási ünnepségen köszöntőt mondott dr. Medgyes Péter, az Oktatási Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Siemens-oldalról a jövő évi együttműködésben részt vesz a Siemens Nemzeti Vállalat, illetve annak számos ágazata, továbbá a Sysdata Kft. és a Siemens Erőműtechnika Kft., a Műegyetem részéről pedig a Villamosmérnöki és Informatika Kar mellett a Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Kar is.

A megállapodásban rögzített támogatások és együttműködés változatos formái közé tartoznak:

–szakképzési hozzájárulási összegek átadása a Műegyetem különféle kedvezményezett szervezeteinek;

–korszerű műszaki eszközök átadása a tanszékeken folyó elméleti és gyakorlati képzés, valamint kutatás feltételeinek javítására. A közel harmincmillió forint értékű berendezések között automatizálás-, számítás- és híradástechnikai eszközök illetve szoftverek szerepelnek;

–Siemens-díjpályázatok kiírása magas színvonalú oktatási, tanulmányi és kutatási teljesítmények elősegítésére és jutalmazására. A díjakat és ösztöndíjakat oktatók, kutatók, doktorandusz- és mérnökhallgatók pályázhatják meg;

–a Siemens Nemzetközi Diákprogramban és németországi szakmai gyakorlatokon való részvétel lehetősége hallgatók számára;

–a műegyetemi kulturális és sportélet, a tudományos diákkörök, valamint a tudományos ismeretterjesztés és a Schönherz kollégium működésének támogatása;

–szakmai és kutatási feladatok közös megoldása.

Az előző évekhez képest a jövő évi együttműködés számottevően bővül – mind értékben, mind a közreműködő szervezetek száma és a támogatási formák tekintetében. Most először részesülhet például a Műegyetem a Siemens kiterjedt kultúra-szponzorálásából adódó lehetőségekből.

Az aláírási ceremónia után kiosztották a 2002.évi Siemens-pályázatok nyerteseinek az okleveleket és a jutalmakat. Egy professzori és négy doktorandusz-ösztöndíj mellett egy egyéni és két csoportos kutatói díjat, valamint hét diplomamunkáért odaítélt díjat vehettek át a nyertesek magas színvonalú teljesítményükért. Az ünnepséget követő délutáni Siemens Szakmai Napon kilenc előadás keretében ismertették a Siemens-vállalatok előadói a náluk folyó fejlesztési munkákat, illetve a kidolgozott innovatív rendszereket és megoldásokat.

Kutatói Siemens díjak:

A zsűri 600000 Ft-tal díjazta Dr. Kolumbán Géza, Jákó Zoltán és Kis Gábor, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék kutatói kollektívája pályázatát.

Pályázati témájuk:

Kaotikus vivőn alapuló adatátviteli rendszer vezeték nélküli lokális hálózatok számára

Ugyancsak 600000Ft-os díjban részesült Dr. Varjú György, Clement Györgyné, Dr. Károlyi Katalin és Dr. F. J. Sollerkvist, a Villamosművek Tanszék kutatói kollektívája.

Pályázati témájuk:

Többvezetékes rendszer szimulációs eljárás (MULTS) vasúti táplálási rendszerek és indukáló hatásuk vizsgálatára

A 300 000Ft-os egyéni kutatói díj nyertese Dr. Csébfalvi Balázs mérnök-informatikus (Irányítástechnika és Informatika Tanszék)

Kutatási témája:

Térfogat-vizualizációs módszerek vizsgálata

Doktorandusz Siemens ösztöndíjak:

Tanulmányi és kutatói eredményeikért egyenként 300000Ft-os, egy évre szóló Siemens-ösztöndíjat kapnak PhD tanulmányaik támogatására az alábbi pályázók:

Harmati István (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)

Korszerű irányításelméleti algoritmusok vizsgálata

Raisz Dávid (Villamosművek Tsz.)

Villamos ívkemencék identifikációja, szimulációja és optimális irányítása

Urbancsek Tamás (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)

Korszerű irányítási eljárások platform-független programozású tele-operált mikrorobotikai munkacellákhoz

Pándi Zsolt (Híradástechnika Tsz.)

Szolgáltatás minőségi jellemzőinek mérése, elemzése és biztosítása IP-alapú hálózatokban

Siemens-díjak diplomatervért:

100-100000Ft-os Siemens-díjat kapnak magas színvonalú diplomamunkájukért:

Laczay Bálint (Híradástechnika Tsz.)

Kriptográfiai protokollok automatikus verifikációja

Lamár Krisztián (Villamos Gépek és Hajtások Tsz.)

Szendormentes szinkronmotoros hajtás DSP irányítóegysége

Kerényi Kristóf (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)

Adatbányászati módszerek alkalmazása az informatikai távfelügyeletben

Dávid Gábor (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)

Intelligens robotok viselkedésorientált vezérlésének vizsgálata

Balogh János (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)

Kisméretű mobilis oktatórobot tervezése

Gódor Balázs (Távközlési és Telematikai Tsz.)

MPLS-alapú hálózatok Quality of Service megoldásai

Tóth Gergely (Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tsz.)

Anonymity Enhancing Protocol

A 2002. évi Siemens Professzori Ösztöndíj átadása

Siemens-díjbizottság, mint zsűri a 2002. évi Siemens Professzori Ösztöndíjat 12hónapra szólóan, havi 100000Ft-os összegben Dr. Cinkler Tibor egyetemi adjunktusnak (Távközlési és Telematikai Tsz.) itélte oda.

"Intelligens ház" pályázat díjátadása

Idén egy rendhagyó díjkiosztásra is sor került, mely pályázatot a Siemens Rt. és a Trigánit Rt. közösen hirdetett meg a BME hallgatói számára. A díjbizottság egy második díjat, 50000 Ft-os összegben Várfalvi János hallgatónak ítélt oda.

Vajda Milán