Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Kivéve a Gyevi Bírót!

Februártól: Új, kötelező tantárgy

Az Informatika épület története

A Kollégium Stratégiája

Magyarázat

Karlsruhe utólag, sokadszor

"A legtöbb problémádat egyedül kell megoldanod..."

ÁB-sok listája

2000/2001-es tanév, tavaszi félév

Szép új épület

Tudniillik tudni illik...

"Mostani témánk: a találkozás és minden, ami ezzel kapcsolatos"

Adóigazolás

Fegyelmi határozatok

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának fegyelmi bizottsága a 2000. május 11-én tartott fegyelmi tárgyalások során az alábbi határozatokat hozta.

J. F. egyetemi hallgatót a fegyelmi bizottság az 1993. évi LXXX. törvény 37. §-ába ütköző magatartása miatt vétkesnek találta, és fegyelmi büntetésként a Hallgatói Fegyelmi Szabályzat 2.1. pontjának megfelelően a következő fegyelmi büntetéssel sújtja:

egy fél évre (az őszi félévben) eltiltja tanulmányainak folytatásától.

Indoklás

J. F. számítógép-használati jogát a Hallgatói Számítógép Központ az ősz folyamán felfüggesztette. Még a felfüggesztés alatt, március 21-én, J. F. egy másik hallgató eltulajdonított témaszámán és kulcsszavával jogosulatlanul belépett az Ural2 szervergépre. A HSzK munkatársainak ezt követő felszólítására először hamis nevet adott meg, majd az ismételt felszólításra sem igazolta magát, hanem egyszerűen eltávozott, bízva abban, hogy fizikai visszatartásra nem kerül sor. Ez egyetemi hallgatóhoz méltatlan magatartás.

A bizottság különösen elítélendő cselekedetnek találta azt, hogy a tudatosan elkövetett szabályellenes cselekedet után nemhogy elismerte volna, hogy helytelenül járt el, hanem fittyet hányt az őt indokoltan és jogosan igazoltató HSzK munkatársakra. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor azt, hogy a fegyelmi tárgyalás során a tényeket vita nélkül elismerte.

L. A. egyetemi hallgatót a fegyelmi bizottság az 1993. évi LXXX. törvény 37. §-ába ütköző magatartása miatt vétkesnek találta, és fegyelmi büntetésként a Hallgatói Fegyelmi Szabályzat 2.1. pontjának megfelelően a következő fegyelmi büntetéssel sújtja:

egy fél évre (az őszi félévben) eltiltja tanulmányainak folytatásától.

Indoklás

L. A. a résztulajdonát képező "joli" nevű számítógépet a Schönherz kollégiumban egy kollégista nevén regisztráltatta és használta. A számítógép segítségével részt vett számítógépes betörésekben többek között a math.bme.hu, balu.sch.bme.hu, emil.math.rwth-aachen.de, mail.debrecen.hu számítógépekre. Nehezen bizonyítható, hogy személyesen pontosan ki mit csinált (nem egyetemisták is érintve vannak), de a számítógépen talált betörőprogramok, feltört jelszók listái stb. a részvételt bizonyítják.

A bizottság sajnálattal állapította meg, hogy a számítógépes visszaélések az utóbbi időben gyakoribbak lettek a Karon, és előbb-utóbb nagyobb károkat is okozhatnak. Ezért a számítógépes betörés súlya nagy.

Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a bizottság azt, hogy L. A. a fegyelmi tárgyalás során a betörésben való részvételét vita nélkül elismerte, és hogy a betöréssel kapcsolatban a feltört gépeken szándékos károkozás nem történt.

A fenti ügy kapcsán a bizottság N. Gy. egyetemi hallgatót megrovásban részesítette, mert N. Gy. résztulajdonosa és egyik rendszergazdája a "joli" nevű számítógépnek, és ugyan a betörésekben tevőlegesen nem vett részt, de eltűrte a tevékenységet.