Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Naplórészlet

Biztonság a kollégiumban

"...hiába tiltott ki a KKB a kollégiumból néhány embert"

VVER 440/213, Bzmot

EHK-tükör

"Valószínűleg most írom az utolsó EHK tükrömet."

virtual love story 2001

"...és aznap este köptem az informatikai forradalomra..."

A Villanykar új virágai

A Kertész Kutyája

Egy doktorandusz órarendje

(Hogy) az a csodálatos ATX-ház...

"...kezd vele tele lenni elég sok mindenem..."

Hidegről

Választások, új HK

Mint az valószínűleg mindenkinek feltűnt (ha másból nem, az Impulzus különszámból), november elején ismét lehetett szavazni, ha idén már úgyis ez a divat. Most a Kari Hallgatói Képviselet tagjaira lehetett voksolni, és több mint 1500-an éltetek is ezen jogotokkal. (Ez mellesleg azt is jelentette, hogy tavaly után idén is sikerült a bravúr, megdőlt a részvételi rekord.)

Végül a 14 képviselő mellett hárman kapták meg a szükséges 20%-nyi szavazatot, így a HK 3 fő tartalékkal kezdhette el az új ciklust.

A kezdés sajnos csúszott egy hetet, de a felmerült problémák elrendezése után 2002. november 20-án felállt az új HK, és még azzal a lendülettel sikerült is megválasztania a koordinátort Medveczki Gábor (medu) személyében.

A november 27-i ülésen szintén több fontos döntés is született:

–A testület elhatározta az eddigi működési rend reformját. Ezentúl a VIK HK nem csoportrendszerben működik, hanem az egyes területekhez egy-egy felelőst választottunk, aki koordinálja az adott területen felmerülő feladatok ellátását. A tanulmányi ügyek felelőse Csorba Kristóf lett, a térítésekkel-juttatásokkal Kéri András foglalkozik, míg kommunikációs referenssé Hende Szabolcs Mártont választotta a testület.

–Az EHK-ba Fejérvári Bencét és Medveczki Gábort delegálta a HK.

–A HK elkezdte a VIK Hallgatói Önkormányzat középtávú stratégiai koncepciójának ki- illetve átdolgozását. Ennek első lépéseként a témafelelősök kapták feladatul, hogy gyűjtsék össze és rendszerezzék területük fontosabb problémáit, illetve vizsgálják meg, hogy mekkora mozgástér áll a HK rendelkezésére ezek kezelése során, valamint ezek figyelembe vételével készítsenek egy vázlatos cselekvési tervet.

A munka tehát megkezdődött, szeretnénk ha ti mihamarabb minél többet láthatnátok is belőle. Ezt segítheti, hogy Gyenes Tamás jóvoltából elkészült a HK homepage új motorja, amely jelentősen meg fogja könnyíteni, hogy a friss híreket, információkat minél hamarabb el tudjuk juttatni hozzátok (http://www.sch.bme.hu/hk/).

Természetesen tovább működnek a HK eddigi kommunikációs csatornái, tehát a tanulmányi problémák bejelentésére a tanulmanyi@hk.sch.bme.hu, szoctám illetve ösztöndíj problémák esetére a kdjb@hk.sch.bme.hu, illetve más jellegű problémák esetén a hk@hk.sch.bme.hu. Ide várjuk az esetleges ötleteiteket, hozzászólásaitokat, illetve a (szigorúan építő jellegű) kritikáitokat is.

Mindemellett a HK ülései továbbra is nyilvánosak, szerdánként 19:00-tól várunk mindenkit (aki beférJ) a Schönherz Kollégium 1. emeletén található Hallgatói Irodában.

HÖOK tisztújító közgyűlés

2002. november 16-án Kecskeméten tartotta a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az országos szintű hallgatói érdekképviseleti szerv) idei tisztújító közgyűlését. Az eseményeknek országos szinten is széles körű sajtóvisszhangja volt, így itt csak röviden foglalnám össze a történteket.

A leghevesebb vitát kiváltó napirendi pont az elnökválasztás volt. A HÖOK elnökét 2 évre választják, tevékenységét 9 tagú elnöksége támogatja. Idén két jelölt volt, Gellai Gergő a Pécsi Tudományegyetem, és Barthel-Rúzsa Zsolt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója (utóbbi párhuzamos képzésen ELTE-s is). Már előzetesen lehetett sejteni, hogy kemény küzdelem várható kettőjük között, mivel a nagy egyetemek (ELTE, BME, PTE) HÖK-einek többsége előbbit, míg a kisebb intézmények inkább utóbbit támogatják. A körülményekhez képest visszafogott hangulatú vita után a szavazás 81:56 arányban Barthel-Rúzsa Zsoltot hozta ki győztesnek. Bár ekkora arányú győzelem alighanem példátlan a HÖOK történetében, több olyan hang is hallható, hogy ez az eredmény sajnos konzerválni fog sok olyan ellentétet, ami már eddig is komolyan nehezítette az országos szintű hallgatói érdekképviselet munkáját.

Villanykaros aktualitást ad a dolognak, hogy Huber Krisztián IX. éves villamosmérnök-hallgató személyében az elnökség tagjai közé bekerült karunk egy híres/hírhedt hallgatója is.

Az új elnök és elnökségének mandátuma 2003. január 1-jétől kezdődik.

HÖK SZMSZ módosítás, rendkívüli HGY

Biztosan sokan tudjátok, hogy december 4-én szerdán rendkívüli Hallgatói Gyűlés volt a VIK-en, aminek a témája a kari HÖK SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) módosítása volt. A HK a KB elnökével és a kollégium más meghatározó alakjaival folytatott egyeztetések során elkészítette a javaslatát, amely amellett, hogy biztosított volna lehetőséget arra, hogy a kollégium működését a legkevesebb ponton kelljen módosítani, összhangban lett volna az összes egyetemi szintű felsőbb szabályzattal is.

A rekord alacsony részvétel mellett lebonyolított HGY végül módosítva a HK javaslatát a Kollégiumi Önkormányzatról szóló részt az előző SZMSZ-ből emelte át. A vita során felmerült, hogy a HK által előterjesztett kompromisszumos megoldás is súlyosan veszélyeztette volna a kollégista hallgatók érdekeit. Bár ebben a formájában a megalkotott szabályzat több, jelenleg hatályos felsőbb szabályzattal is ütközik, de a HGY-n megfogalmazódott kételyek szerint ezek a felsőbb rendelkezések több ponton is jogszabály, illetve szabályzatellenesek. A HGY fel is kérte Csulyák Gábort, Fejérvári Bencét és Medveczki Gábort, hogy szerezzenek be a kérdéses pontokról jogi szakvéleményt, hogy a felmerült kételyek eloszlatása után vissza lehessen térni a szabályzat immáron megfelelő módosítására.

A másnapi EHK ülés tárgyalta a HGY-n elfogadott SZMSZ-t, és hosszas, több elvi kérdést is felvető vita után – élve a felsőbb szabályzatokban számára biztosított törvényességi felügyelet gyakorlásához kötődő jogaival – elutasította azt.

Jelenleg a legnagyobb kérdés, hogy a december 31-i határidőig sikerül-e előrelépni a kérdésben. Amennyiben nem, január 1-jétől súlyosan veszélybe kerülhet a kari hallgatói önkormányzat legitimitása, aminek következményei egyelőre beláthatatlanok...

Medveczki Gábor