Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

MusicMania

"Stormwitch, Royal Hunt"

Jegyosztás SZIF-es módra

Rövid hírek házunk tájáról

"a nagyon rücskös szobák feketelistára kerülnek..."

Utcanevek nyomában

Goldmann György, a vasutas családból származó realista szobrászművész ugyanolyan szigorú volt másokkal, mint saját magával és munkájával szemben.

Varga István

Aktuális ZOH!

A Jövő (német) Mérnöke

Nylonzacskó-pukkasztás az Interneten

Aki kicsit is ért a Flash-hez, tudja, hogy egy ilyen játékot összerakni maximum félnapi munka, egy kis animáció meg néhány hang, hogy azért kicsit változatos legyen, plusz minimális programozás ActionScript-ben.

Kupagyőztes csapatok 1972 – 2001

Jó helyek

"Először csak iszogatni tértünk be."

Felhívás kari tanulmányi versenyre

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar nappali tagozata részére
az alábbi tanulmányi versenyeket hirdetem meg:

Matematika verseny

2002. május 2-án csütörtökön 15–19 óráig az E.I.B teremben. A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II–V. évesek.

Fizika verseny

2002. május 6-án hétfőn 16–20 óráig a V2 716 teremben. A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában az általános fizika és külön kategóriában az elméleti fizika témakörből.

Villamosságtan verseny

2002. május 8-án szerdán 15–19 óráig az I.E.217 teremben. A versenyen a II. éves hallgatók vehetnek részt.

Kozma László Digitális technika verseny

2002. május 3-án pénteken 14:15–18:15-ig az I.B.026 teremben. A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II–V. évesek.

Mikroelektronika verseny

2002. május 2-án csütörtökön 15–19 óráig a V2 323 teremben. A versenyen a III. éves hallgatók vehetnek részt.

Jelfeldolgozás verseny

2002. május 7-én kedden 15–19 óráig a I.B.142 teremben. A versenyen a III–V. éves hallgatók vehetnek részt.

Schnell László Méréstechnika verseny

2002. május 7-én kedden 15–19 óráig a I.B.141 teremben. A versenyen a II–V. éves hallgatók vehetnek részt.

Egy-egy hallgató több tárgyból is indulhat a versenyen. A dolgozat elkészítéséhez mindenféle irodalom (jegyzet, könyv stb.) használható. A versenyre külön jelentkezni nem kell. Kérem a pályázókat, hogy a kijelölt teremben jelenjenek meg a megadott időben. A versenyre vigyenek magukkal a dolgozat megírásához szükséges mennyiségű papírt.

Tárgyanként a következő pályadíjakat tűzöm ki:

Villamosságtanból, Mikroelektronikából, Jelfeldolgozásból és Méréstechnikából tárgyanként, Matematikából, Fizikából és Digitális technikából kategóriánként külön-külön:

I. díj: 7.000,- Ft – II. díj:3.500,- Ft – III. díj: 2.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a díjak átcsoportosításának jogát fenntartja.

A versenyek helyezési díjait a Kar Hallgatói Képviselete finanszírozza.

A díjazás tényét a pályadíjban részesülők leckekönyvébe bevezetjük.

A külföldi ösztöndíj- és a doktorandusz-pályázatok elbírálásánál a tantárgyi versenyeken elért helyezés előnyt jelent.

A versenyek eredményének kihirdetése 2002. május 13-án hétfőn 15:30 órakor lesz a V2 225 teremben.

Budapest, 2002. április

dr. Zoltai József
dékánhelyettes