Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Schönherz kolesz

Villanykari nóták

Műegyetemi Kórus tájékoztató

Beköszöntő

"...egyszeresen kiváló lett az Impi."

Budapest

Szórakozás, strandok, teaházak, kávézók, sportolás, hard-kultúra

Egy kérés a Netpincértől

Tudjátok meg

Vers

Egyetemi nagyszótár

Törölve, tandíjat befizette, szigorlat, kollokvium, nem tetszik az arca stb.

Kolesztöri

Impresszum

Játék

A játék célja az, hogy minél pontosabban megtippeljétek, hogy egy adott zh-n/vizsgán a résztvevők hány százaléka megy át. Direkt megbukni nem ér!

IEEE Etikai Kódex

A BME-n egy ideje egyre többet beszélnek egy etikai kódexről, ennek szükségességéről vagy feleslegességéről. Most készül egy felmérés az Egyetem etikai állapotáról is. Villamosmérnökként érdemes tehát tájékozódnunk, a mi szakmánkkal kapcsolatban mi található a világban. Az alábbiakban az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) etikai kódexének magyar fordítását közöljük. A "kódex" mindössze 10 pontból áll, de az etikus mérnöki viselkedést nagyon jól összefoglalja. Olvassátok, használjátok!

Mi, az IEEE tagjai, felismerve szakmai területünk fontosságát a világban, és elfogadva személyes felelősségünket szakmánkkal, kollégáinkkal és közösségünkkel szemben, ezennel elkötelezzük magunkat a lehető legmagasabb színvonalú etikai és szakmai viselkedés mellett, és egyetértünk abban, hogy

1. elfogadjuk a felelősséget, hogy olyan mérnöki döntéseket hozunk, melyek a köz biztonságát, egészségét és jólétét nem veszélyeztetik, és hogy késedelem nélkül nyilvánosságra hozzuk azokat a tényezőket, melyek veszélyeztethetik az emberi közösséget vagy a környezetet;

2. amikor csak lehet, elkerüljük a valódi vagy vélt összeférhetetlenségeket, és az érdekelt felek tudomására hozzuk őket;

3. becsületesek és reálisak leszünk számlák vagy árbecslések összeállításánál, felhasználva a hozzáférhető adatokat;

4. a megvesztegetés minden formáját visszautasítjuk;

5. hozzájárulunk szakmai területünknek, valamint alkalmazási körének és lehetséges következményeinek minél szélesebb körű megértetéséhez;

6. karbantartjuk és állandóan gyarapítjuk műszaki tudásunkat, és csak akkor vállalunk műszaki feladatokat mások számára, ha képzettségünk vagy összegyűjtött tapasztalataink alapján értünk hozzá, vagy ha korlátainkat pontosan körülírtuk;

7. keressük, elfogadjuk és másoknak fel is kínáljuk a műszaki munka őszinte kritikáját, elismerjük és kijavítjuk az elkövetett hibáinkat, és mások hozzájárulását az eredményekhez megfelelő formában elismerjük;

8. minden személlyel tisztességgel bánunk, fajra, vallásra, nemre, mozgás- vagy szellemi korlátozottságra, korra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül;

9. elkerüljük, hogy másokat, mások tulajdonát, jó hírét, vagy munkahelyét téves vagy rosszakaratú tettel megsértsük;

10. segítjük kollégáinkat és munkatársainkat szakmai előrejutásukban és támogatjuk őket ezen etikai kódex követésében.

Elfogadta az IEEE Igazgatóinak Tanácsa 1990 augusztusában.

Fordította: Kollár István

Az etikai kódex angol nyelven a http://www.ieee.org/about/whatis/code.html címen olvasható.