Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Rejtvény – KAO lemezekért

Ballada

"Ifjonti szíve emésztő lánggal ég..."

Eltűnt egy dal

"...úgy fejeződött be a NoHAB-ok pályafutása, ahogy elkezdődött: egy gyorsvonattal."

Cseslem Qndó nyilatkozata

OFÉSZ-PM-MKM tárgyalás a tandíjról

Sport-totó

"x"

Csiszár László (Tsiszi)

InfoBörze Y2K

"... e kimagasló kereslet a fiatal informatikus szakemberek iránt még évekig jelentkezni fog."

Az ACM egyetemünkön

"...11 háromfős csapat jelentkezett..."

Ayreon, Star One

Előrebocsátom, hogy a cikket ketten hoztuk össze Szubi barátommal: ki-ki a magának legkedvesebb témáról írt, valamint a teljesség kedvéért született egy áttekintés a többi lemezről és Arjenről.

Beszámoló a Hallgatói Képviselet tevékenységéről

Az alábbiakban a Hallgatói Képviselet 2002. novembere és 2003. októbere közötti tevékenységéről olvashattok egy összefoglalót.

A választások után megalakult HK-nak komoly problémát okozott, hogy kezdetben megosztott volt a társaság, a legalapvetőbb kérdésekben is csak nehezen tudtunk dűlőre jutni. Ez a feszültség bár később megszűnt, több HK-snak teljesen elvette a kedvét a munkától, és ezt sajnos az egész testület teljesítménye megsínylette.

Tanulmányi Ügyek

Tanulmányi területen az első feladat az új TVSZ rendelkezéseinek betartatása volt. A fő problémát természetesen a gyakIV kérdés jelentette, mert bár az új TVSZ immáron teljesen egyértelműen előírta ennek megtartását a legtöbb tárgynál, ezt mégis csak az után sikerült többé-kevésbé érvényesíteni, miután az oktatási rektorhelyettestől kértük egyes az oktatók által vitatott pontok értelmezését, és az nekünk adott igazat.

Fontos project volt a informatika szakon a programozás tárgyak tantervének reformja. Ebben is részt próbált venni a Hallgatói Képviselet 1 tagja, de sajnos az érintett oktatók elutasító magatartása miatt ez csak részben sikerült. Ennek eredményeképpen látszanak is a már futó tárggyal kapcsolatban problémák, amiket továbbra is csak nehezen tudunk kezelni. Gyakorlatilag tűzoltó munka folyik a kérdésben.

A villamos szakon bevezetésre került új tárgy ennek teljes ellentéte. Itt az oktatók első pillanattól számított a hallgatók hozzászólásaira, véleményére, így a HK is részt tudott venni a tanterv kialakításában. A hozzánk eljutott visszajelzések ezzel a tárggyal kapcsolatban egyértelműen pozitívak.

Idén a szokásosnál több probléma volt a szakiránybesorolással. Elsősorban infó szakon, kisebb mértékben villany szakon olyan komplikációk adódtak, amik egyrészt a HK hatáskörén kívül keletkeztek, másrészt pedig eddig még soha nem volt ilyenekre példa. Infón pl. egy dékáni döntés következményeként 4 körben történt a besorolás. A problémát talán az orvosolhatja majd, hogy idén elfogadja a Kari Tanács az új szakirányválasztási szabályzatot. Ennek előkészítésében részt vesz a HK.

Ami pedig a jövőt illeti, a Kari Tanács egy döntése elvileg lehetővé teszi, hogy 2004 szeptemberében az informatika szakon már kétlépcsős formában induljon meg a képzés. Ennek előkészítése elsősorban az ezzel megbízott oktatókra ró jelentős terhet, de a HK is részt tud venni a munkában, elsősorban a tájékoztatásban.

Térítések, juttatások

Ebben a témában nagy forradalom nem történt, a legfontosabb változás az lett, hogy a Kollégiumi Felvételi Bizottsággal sikerült egy olyan együttműködést kialakítani, ami lehetővé tette, hogy a kollégiumi férőhelyre is pályázó hallgatóknak csak egyszer kelljen a szociális igazolásokat leadniuk.

Folyik az ösztöndíjosztás elveinek átgondolása, erről bővebbet majd a Hallgatói Fórumon hallhattok.

A szociális támogatás rendszeréhez tartozik, hogy a rendszer folyamatos fejlesztése nem állt meg, idén is több apró változtatás történt, ami azt segíti elő, hogy a valóban rászorultakhoz jusson el a támogatás. Egyre hatékonyabban tudjuk kiszűrni a csalókat, és idén először előfordulhat, hogy a bizonyíthatóan hamis igazolásokat leadók ellen fegyelmi eljárás indítását fogjuk kezdeményezni.

EHK

Erről csak röviden, hiszen ide tartozik a legtöbb olyan téma, ami év közben is nagy publicitást kapott.

Az EHK-ban igen érzékeny helyzetben vagyunk. Az elmúlt egy évben több olyan döntést is hozott az EHK, ami a VIK számára elfogadhatatlan, hiszen elemi érdekeinket sértik, a Hallgatói Önkormányzatunk normális működését nehezítik, vagy lehetetlenítik el. A legfontosabb ezek közül, hogy ismét módosult a HÖK SZMSZ, és több ponton is a mi működésünket nehezítő rendelkezések kerültek bele. Ezek ellen meghozatalukkor is harcoltunk, és továbbra azt kell tennünk, minden lehetséges eszközzel.

Általában a HK munkájáról

A HK szempontjából legfontosabb előrelépés, hogy sok feszült év után sikerült normalizálnunk a viszonyunkat a Kollégiumi Bizottsággal, így most már egyesült erővel küzdünk a kari hallgatók számára ártalmas folyamatok ellen.

Szintén pozitív változás az előző évekhez képest, hogy a Gólyatanács (GT) kezdeményezés idén talált olyan lelkes HK-sokat, akik az eddigi évekhez képest felpörgetik a munkát. Megszerveztük, hogy a GT-ben minden tankör képviseltesse magát, így elég sok fiatal jelenik meg az üléseken.

Ami a negatívumokat illeti: Továbbra sem sikerült megoldani a problémát, hogy a HK kommunikációja erősen esetleges. Az utánpótlás nevelésének hiánya idei évtől újra egyre súlyosbodó problémává fog válni, amit a GT felpörgetése vélhetőleg orvosolni fog, ám ebbe még igen sok munkát kell fektetnünk. Idén nagy generációváltást fog megélni a HK, hiszen sokan lépnek ki a tapasztalt képviselők közül, helyükre fiatalok jönnek. Ez egyfelől jó, másfelől viszont igen komoly rákészülést igényel, képzési programot kell indítani, hogy a fiatalodás ne vezessen a szakmai színvonalunk csökkenéséhez.

Látható hát, hogy a következő HK kemény kihívásoknak néz elébe, de bízom benne, hogy több esélye lesz megfelelni azoknak, mint a mostani HK-nak volt.

Medveczki Gábor

BME VIK HÖK elnök