Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Számítógépek, kártyaleolvasók, operátorok

"Egy-másfél órára nem ül le az ember programozni"

Karriertörténet

A legutóbbi Qpán Butabi Gájzként indult csapat bemutatkozása

Extrapoláció

Ha, ha, ha...

DUE Sajtófesztivál 2003

Info Site

Új egyetemi szabályzatok szeptembertől

HKnews

Utazási pályázat.

Ösztöndíjosztás és Modulválasztás GTK módra

A modulválasztás talán az egyik legfontosabb és legrizikósabb téma, illetve esemény az öt év folyamán! Ha nem sikerül ezt az akadályt meglépni, akkor minimum egy évet csúszik az ember.

Tandíjfizetési Szabályok az 1999/2000. tanév 2. félévére a Villamosmérnöki és Informatikai Karon

Államilag finanszírozott hallgatók

Első alap- vagy kiegészítő alapképzésen lévő hallgatók

A tandíj (TD) alapja az előző aktív félévben felvett, de a hallgatónak felróható okból nem teljesített kreditpontok száma. A fizetendő tandíj tarifája: 840,- Ft/kreditpont.

A tandíj maximálisan fizetendő összege, amennyiben a felvett összes kreditpontszám legfeljebb 330:

– Az 1997. január 1-jén hallgatói jogviszonyban álló első vagy párhuzamos alapképzésen lévő hallgatók esetén: 10.500,- Ft

– Az 1997. szeptember 1-jétől kezdődően hallgatói jogviszonyban álló első vagy párhuzamos alapképzésen lévő hallgatók esetén: 21.000,- Ft

A tandíj maximálisan fizetendő összege, amennyiben a felvett összes kreditpontszám meghaladja a 330-at:

– Az 1997. január 1-jén hallgatói jogviszonyban álló első vagy párhuzamos alapképzésen lévő hallgatók esetén: 10.500,- Ft

– Az 1997. szeptember 1-jétől kezdődően hallgatói jogviszonyban álló első vagy párhuzamos alapképzésen lévő hallgatók esetén: 35.000,- Ft

A kiegészítő tandíj (KTD) az államilag finanszírozott párhuzamos képzésen levő hallgatók által fizetendő járulékos összeg. A fizetendő kiegészítő tandíj tarifája: 500,- Ft/kreditpont.

Megjegyzések:

1. A KTD tarifája a kari szabályozás szerint egységes az államilag finanszírozott párhuzamos képzésekben.

2. Valamely hallgató által fizetendő teljes tandíj (TTD) a reá kiszámolt tandíj (TD) és kiegészítő tandíj (KTD) összege: TTD = TD + KTD.

Államilag nem finanszírozott hallgatók

Aki költségtérítést fizet – akár első, akár második (vagy további) képzésért –, az egyéb tandíjat (sem TD-t, sem KTD-t) nem fizet.

Az első alap- vagy kiegészítő alapképzésért és a második diplomáért folytatott képzésért fizetendő költségtérítés tarifája: 6012,- Ft/kreditpont.

A második (párhuzamos) képzésért fizetendő költségtérítés tarifája (1998-ban és azóta párhuzamosan képzésbe kerültek esetén): 1202,- Ft/kreditpont.

Budapest, 2000. február 9.

Dr. Zoltai József dh. sk.