Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Piszkos anyagiak

Szóval ott ülsz a gép előtt, világít az arcodba a pénzügyek gomb. Gyerünk, nyomd meg!

Varga István

Gólyatábor

Túrakör

A XXIX. Schönherz QPA eseményei

Életkép

HK News

A guberáló

Döbb

"Ülök a Francia Intézetben..."

Villanykari dalok

Új támogatónk, a Siemens

112 éve Magyarországon

A Siemens cég magyarországi jelenléte elején jelentősen hozzájárult a hazai közlekedés fejlődéséhez, úgymint a villamosvasutak és az utak világításának kiépítésével vagy a milleneumra elkészült földalattival. Később az elektrotechnika, elektronika, tele-kommunikáció terén foglalt el vezető pozíciót. Szerteágazó műszaki szakterületekkel foglalkoznak – ahogy egyetemünk is.

Öt évre szóló támogatási szerződést kötött április 22-én egyetemünk és a Magyarországi Siemens Csoport. A szerződés célja a magyar műszaki felsőoktatás színvonalának megőrzése ill. fejlődésének elősegítése.

A támogatás konkrét formáját az évente megújítandó "Együttműködési Megállapodás" tartalmazza. Az erre az évre vonatkozó megállapodást a szerződés megkötésekor alá is írták, ennek főbb pontjai:

Kutatás

Közös kutatás a BME Híradástechnikai Tanszékével, az ehhez szükséges berendezéseket a Siemens biztosítja.

Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói számára a Siemens oktatási célokra rendelkezésre bocsát egy Siemens HICOM 1800-as alközpontot. Ezen kívül a Villanykar és a Gépészkar német képzésében résztvevői közül tíz hallgatónak németországi gyakorlatot, két, pályázat útján választott hallgatónak pedig a Siemens Nemzetközi Diákprogramban való részvételt biztosít, illetve díjazza a Siemens profiljához tartozó, sikeres TDK pályázatokat.

A szerződésben nem feledkeztek meg a tudományos ismeretterjesztésről (Harvard Business manager folyóirat) és a sportról (reklámszerződés a MAFC-cal és a Kosársuli támogatása) sem; a Schönherz Zoltán kollégiumot pedig modern számítógépekkel segíti a cég.

Siemens díj

A Siemens a BME oktatói és hallgatói számára Siemens díjat alapít, mellyel a felsőoktatási keretek között folyó technikai és kutatási területen nyújtott kiemelkedő teljesítményeket jutalmazza. Az értékelhető területek: az energiatermelés; az energiaátvitel és -elosztás; az automatizálástechnika; az információtechnika; illetve a technika és a környezet kapcsolata.

A Siemens díjjal új technológiák területén végzett munkákat kívánnak jutalmazni, melyek az előbb említett területeken kerülhetnek alkalmazásra, továbbá alkalmasak rokon területek színvonalas kiegészítésére, támogatására.

Hetényi Péter, a Siemens Rt. vezérigazgatója beszédében elmondta, hogy szerinte az ipar és a nonprofit szféra összefogása létérdek. Azoknak a cégeknek, amelyek saját szakembergárdájukat az egyetemről merítik, kötelességük erejükhöz mérten segíteni a felsőoktatást. Az előnyök ugyanis kölcsönösek: az oktatás tartalmának frissítése, a laborok korszerű eszközökkel való felszerelése, a közös kutatások finanszírozása segít abban, hogy a munkaadók jól felkészült, naprakész tudású mérnököket kapjanak.

Az oktatáson kívül a kultúra és az egészségügy is kiemelt helyen szerepel a Siemens által támogatandó területek között.

A Műegyetemmel speciális kapcsolata van a Siemensnek, ehhez szubjektív, érzelmi tényezők is hozzájárulnak: a magyarországi cégcsoport felső- és középvezetői nagyrészt egyetemünkön végeztek. Az informatikai, kommunikációs, gépipari, közlekedési és egészségügyi berendezések gyártása, fejlesztése mind e vállalatóriás rendkívül széles profiljába tartozik, és így sok szakterületen érintkezik a műegyetemi képzéssel.

Detrekői Ákos rektor úr szintén üdvözölte az ipari szféra és az oktatás kapcsolatát, mint a hatékony oktatás egyik alapfeltételét.

A rossz anyagi helyzet, a szűkös források ma még nagy terhet rónak a felsőoktatási intézményekre, de a rektor úr reményét fejezte ki, hogy az oktatás színvonalának megóvásához, fejlesztéséhez szükséges kereteket is meg lehet teremteni a nem túl távoli jövőben.

A multinacionális cégekkel már kiváló a BME kapcsolata, a kis- és középvállalatok felé is nyitni kellene, hiszen a végzett mérnökök jelentős hányada ott dolgozik. A Műegyetemen végzett szakemberek ázsiója a munka-erőpiacon nagyon jó, és egyre emelkedik – ez pedig azt igazolja, hogy a nehéz helyzetben is mindent megtettünk azért, hogy értékes mérnököket képezzünk – tette hozzá a rektor úr.

A szerződés megkötése után alkalmam nyílt feltenni néhány kérdést Hetényi Péternek, a Siemens Rt. vezérigazgatójának.

Hetényi úr elmondta, hogy náluk a legnagyobb igény a kommunikáció és az informatika területén jártas szakemberekre van, ezért összpontosul a támogatás is nagy részben a Villamoskarra. Nem zárkóznak el azonban semelyik más kar illetve kollégium támogatásától sem, amennyiben találnak közös területet az együttműködésre.

A vezérigazgató úr véleménye szerint az egyetemünkről kikerülő mérnökök műszakilag nagyon képzettek, viszont nem elég jártasak a vállalkozási és gazdasági ismeretekben. A végzettek szempontjából jobb lenne, ha ezek a területek a jelenleginél fokozottabban megjelennének a műszaki oktatásban is.

Tom