Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Palacsintasüttő

"De igenis lehet időutazni."

Fejérvári Bence (Bentse), V. Info.

KGy – melléklet

Tisztségviselők, ösztöndíjasok, díjazottak

Schönherz Kórus

Juhász László

OFÉSZ-PM-MKM tárgyalás a tandíjról

Aranyásó Filmklub

Hekk II.

"...essen most szó a védekezés lehetőségeiről is."

Hálózsákban, matracon

Golden Dávid

Molnár Ágnes (Ághy), II. Info.

Körülbelül fél éve, kora tavasszal csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez. Eleinte csendes szemlélőként figyeltem a képviselők munkáját, majd miután egyre nagyobb betekintést nyertem mindenbe, kisebb-nagyobb feladatokat én magam is vállaltam.

Egyre jobban ráéreztem az itt folyó munka ízére, önállóbbá váltam a rám bízott feladatok elvégzése közben. Fokozatosan bekapcsolódtam a Tanulmányi Csoport és a Kari Diákjóléti Bizottság munkájába, bizonyos szinten a külügybe is belekóstoltam. Eközben a képviselőket is megismertem mint egyéneket és mint csapatot egyaránt. Ez a Hallgatói Gyűlés megszervezésében és lebonyolításában csúcsosodott ki leginkább, melynek során – úgy érzem – igen sok tapasztalatra és széles körű ismeretségre tettem szert, melyek – véleményem szerint – nagyon fontosak ahhoz, hogy valakiből jó képviselő legyen. Ezen kívül fontosnak érzem megemlíteni, hogy megítélésem szerint egy csoport munkájának minőségét jelentős mértékben befolyásolja az, hogy a tagok csapatként tudnak-e egymás mellett állni, akár munkáról, akár szórakozásról van szó. Úgy érzem, a Hallgatói Képviselet rendkívül jó csapat, mely jól szervezett, minőségi munkára képes. Szeretném, ha ennek a csapatnak én magam is aktív tagja lehetnék, szeretnék egy kicsit én is hozzátenni ehhez a minőséghez magánemberként és képviselőként egyaránt.

Sajnos mindezek ellenére a HK viszonylag távol áll a hallgatóktól. Célom, hogy ezt a szakadékot áthidaljam, hogy a kommunikáció kétirányú és eredményes lehessen a gyakorlatban is, hogy a HK-ról az embereknek ne csak a szoc.tám. és az ösztöndíjtábla jusson eszükbe. Szeretném, ha a Kar hallgatói tisztában lennének lehetőségeikkel és jogaikkal is, természetesen kötelességeik teljesítése mellett.

Természetesen továbbra is segíteni szeretném a Tanulmányi Csoportot és a KDJB-t. Fontosnak tartom, hogy az új TVSz hibáit és hiányosságait korrigáljuk, hogy az új tantervre történő áttérés a továbbiakban a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Szeretném továbbá elérni, hogy az évfolyamelőadók a ZH-beosztás készítésekor legyenek tekintettel a Schönherz Qpára mind az elsősök, mind a felsőbbévesek esetében, hogy ebből ne legyen több feszültség a Villanykaron.

Mindemellett természetesen fő célom az, hogy a hallgatók lehetőség szerint minél problémamentesebb légkörben tanulhassanak, illetve, hogy gondok esetén tudják: a HK-hoz (melynek reményeim szerint én magam is tagja lehetek) bármikor bizalommal fordulhatnak.

Köszönöm figyelmeteket és bizalmatokat.

E-mail cím: magnes@sch.bme.hu