Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Cím nélkül

Info '99

Boszorkány II.

Tóth Gábor (Döme), IV. Vill.

A másodsíkú zenei interjú, és ami mögötte van

Tubak Péter

SCHinema

Sza-sza-szakestély...

Eddig mindig tartottunk egy vizsgabúcsúztatót februárban. Most valószínű, hogy ez egy szalagavató szakestély lesz, ami a Villanykaron még nem volt.

Falconer

"...amitől az ember folyton a back gombot nyomogatja a winampon."

Fiktív filmek - a javából

IEEE Etikai Kódex

A BME-n egy ideje egyre többet beszélnek egy etikai kódexről, ennek szükségességéről vagy feleslegességéről. Most készül egy felmérés az Egyetem etikai állapotáról is. Villamosmérnökként érdemes tehát tájékozódnunk, a mi szakmánkkal kapcsolatban mi található a világban. Az alábbiakban az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) etikai kódexének magyar fordítását közöljük. A "kódex" mindössze 10 pontból áll, de az etikus mérnöki viselkedést nagyon jól összefoglalja. Olvassátok, használjátok!

Mi, az IEEE tagjai, felismerve szakmai területünk fontosságát a világban, és elfogadva személyes felelősségünket szakmánkkal, kollégáinkkal és közösségünkkel szemben, ezennel elkötelezzük magunkat a lehető legmagasabb színvonalú etikai és szakmai viselkedés mellett, és egyetértünk abban, hogy

1. elfogadjuk a felelősséget, hogy olyan mérnöki döntéseket hozunk, melyek a köz biztonságát, egészségét és jólétét nem veszélyeztetik, és hogy késedelem nélkül nyilvánosságra hozzuk azokat a tényezőket, melyek veszélyeztethetik az emberi közösséget vagy a környezetet;

2. amikor csak lehet, elkerüljük a valódi vagy vélt összeférhetetlenségeket, és az érdekelt felek tudomására hozzuk őket;

3. becsületesek és reálisak leszünk számlák vagy árbecslések összeállításánál, felhasználva a hozzáférhető adatokat;

4. a megvesztegetés minden formáját visszautasítjuk;

5. hozzájárulunk szakmai területünknek, valamint alkalmazási körének és lehetséges következményeinek minél szélesebb körű megértetéséhez;

6. karbantartjuk és állandóan gyarapítjuk műszaki tudásunkat, és csak akkor vállalunk műszaki feladatokat mások számára, ha képzettségünk vagy összegyűjtött tapasztalataink alapján értünk hozzá, vagy ha korlátainkat pontosan körülírtuk;

7. keressük, elfogadjuk és másoknak fel is kínáljuk a műszaki munka őszinte kritikáját, elismerjük és kijavítjuk az elkövetett hibáinkat, és mások hozzájárulását az eredményekhez megfelelő formában elismerjük;

8. minden személlyel tisztességgel bánunk, fajra, vallásra, nemre, mozgás- vagy szellemi korlátozottságra, korra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül;

9. elkerüljük, hogy másokat, mások tulajdonát, jó hírét, vagy munkahelyét téves vagy rosszakaratú tettel megsértsük;

10. segítjük kollégáinkat és munkatársainkat szakmai előrejutásukban és támogatjuk őket ezen etikai kódex követésében.

Elfogadta az IEEE Igazgatóinak Tanácsa
1990 augusztusában.

Fordította: Kollár István

Az etikai kódex angol nyelven a http://services5.ieee.org/about/whatis/code.html címen olvasható.