Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Vroccs pörkölt készítése, a "zamatos" recept szerint

"Körülbelül huszonnégy óra alatt az egész csillámossá, ezüstössé válik..."

Malac

Előérzet

"Rosszul sorrendezett, nemlineáris emlékképek tűnnek elő."

A nap szépe

A többiek

VIR, KIR és egyéb hárombetűsök

A KIR meg a VIR sokkal több, mint amit az ember először gondol róla, egy csomó adminisztratív funkciót lát el, amiknek a megvalósítása folyamatos feladat.

EHK-tükör

Ösztöndíj, szoctám, jegyzettámogatás

Hegedű

Az érthető PC magazin

Teszteltük, jól: Computer Akt!v

Gólyabál

Pályázat hallgatók részére

A Magyar Villamos Művek Rt. pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói részére ösztöndíj elnyerésére. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek a Villamosmérnöki Szak energia-átalakító rendszerek, valamint villamosenergia-rendszerek főszakirányának hallgatói, továbbá azok, akik a fenti szakterületen végeznek tanulmányokat, tudományos diákköri tevékenységet.

Az egyszeri ösztöndíj összege: 150.000,-Ft. 2001-ben 2 díj kerül átadásra.

Pályázati feltételek:

– kiemlekedő tanulmányi eredmény;

– önálló tudományos diákköri munka.

A pályázat tartalmazza:

– szakmai önéletrajzot;

– a legutóbbi két félév tanulmányi eredményét;

– az eddig folytatott diákköri munkásságot, és annak eredményeit;

– a témavezető javaslatát.

A pályázatot a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékánjához kell benyújtani 2001. április 30-ig.

Tudományos diákköri pályázat

A Magyar Villamos Művek Rt. pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának tudományos diákkörében tevékenykedő hallgatói részére MVM Díj elnyerésére.

A díj összege 100.000,- Ft

2001. évben 3 MVM Díj ítélhető oda.

A díjat azok a hallgatók nyerik el, akik

– BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának 2001. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján előadást tartanak;

– dolgozatuk és előadásuk alapján szekciójukban első helyezést érnek el.

A díj odaítélésénél előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik a villamos energetika területén folytatnak kutatásokat.

A díj elnyeréséhez pályázatot nem kell benyújtani, de a dolgozat beadásakor

külön levélben jelezni kell, hogy a hallgató az MVM Díj elnyerésére törekszik.

Pályázati felhívás oktatók és hallgatók részére
tanulmányutak támogatására

A Magyar Villamos Művek Rt. pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának oktatói és kiváló hallgatói részére, hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére.

A pályázati összeg 2.100.000,- Ft, ami két ütemben kerül a pályázok között felosztásra.

Pályázati feltételek oktatóknál:

– kiemelkedő oktatási tevékenység;

– önálló kutatómunka a megpályázott szakterületen.

Pályázati feltételek hallgatóknál:

– kiemelkedő tanulmányi eredmény;

– önálló Tudományos Diákköri munka.

A pályázat tartalmazza:

– szakmai önéletrajzot;

– az eddig folytatott kutatómunkát, illetve TDK munkát;

– a tanszékvezető vagy a TDK témavezető javaslatát;

– a megpályázott esemény rövid leírását és a részvétel indokoltságát;

– támogató nyilatkozatot (nem kötelező).

Konferencián résztvételhez akkor nyerhető támogatás, ha a pályázó előadást (vagy poszterbemutatót) tart. A pályázatot a Villamosmérnöki és Informatikai Karának Dékánjához kell benyújtani véleményezésre, aki továbbítja azt az MVM Rt. Kommunikációs Osztályára.

Pályázati határidő: az első ütemben 2001. április 30.

Pályázati határidő: a második ütemben 2001. június 30.

Tananyag-korszerűsítési pályázat

A Magyar Villamos Művek Rt. pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának oktatásában használható, a villamos energiaipari korszerű tananyagot tárgyaló jegyzetek, tankönyvek, írásban megjelenő, a vizsgára felkészülést segítő jegyzetek, előadásvázlatok elkészítésére. A munkában az MVM munkavállalói szakértői feladatot láthatnak el, illetve tehetnek kezdeményező javaslatot.

A díj összege 20.000,- Ft/szerzői ív.

Pályázati feltételek:

– a tankönyv, jegyzet illetve előadásvázlat a 2000. vagy a 2001. évben legalább 50 példányban megjelent, illetve megjelenik;

– az írott tananyag terjedelme az 5 szerzői ívet eléri;

– a tananyag a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói részére készül(t).

A pályázat tartalmazza a szerző:

– szakmai önéletrajzát;

– oktatási területét;

– kutatási területét;

– publikációs jegyzékét;

– a tanszékvezető javaslatát.

A pályázathoz mellékelni kell a kiadványt vagy annak kéziratát. A pályázatban nem fogadható el olyan kiadvány, amely nem rendszerezve tárgyalja a tananyagot, hanem csak annak megértését támogató felsorolás, ábragyűjtemény.

A pályázatot a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékánjához kell benyújtani 2001. augusztus 31-ig.

Pályázat fiatal oktatók részére

A Magyar Villamos Művek Rt. pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának 30 évnél fiatalabb oktatói és kutatói részére, kutatási ösztöndíj elnyerésére.

A kutatási ösztöndíj összege 50.000,- Ft/hó, 12 hónapon keresztül. A 2001. évben 3 pályázó nyerheti el az ösztöndíjat.

Pályázati feltételek:

– kiemelkedő oktatási tevékenység;

– önálló kutatómunka, amely tudományos fokozat megszerzésére irányul.

A pályázat tartalmazza:

– szakmai önéletrajzot;

– oktatási területet;

– az eddig folytatott kutatómunkát és annak eredményeit;

– publikációs jegyzéket;

– tanszékvezető javaslatát;

– támogató nyilatkozatokat (nem kötelező).

A pályázatot a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékánjához kell benyújtani 2001. április 30-ig.