Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Húsz PC a Schönherznek

Interjú Rónyai Lajos tanár úrral

Schönherz Hegymászó Kör

A Kecskehegy áthajló repedésein vagy a mediterrán hangulatú hegyoldalból kikandikáló Oroszlán-sziklákon való felkapaszkodás során belekóstolhatunk a sziklamászás szépségeibe.

Temetés

"Szegény elhunyt most ugyan kicsit kellemetlenül érzi magát ..."

Felezési idő

"... feleztünk, IQ-t"

Mi vár rám?

Szülőket tessék otthon hagyni, több mint háromszázan lesztek, feleslegesen ne várjanak rátok a kollégium előtt órákon át.

Jegyosztás SZIF-es módra

SSSL – Szent Schönherz Senior Lovagrend

A felbuzdulást megragadva, néhány nappal a Gólyabál után a Kisrablóban elfogyasztott vacsora során fogant meg az ötlet: szervezett keretek között kellene tovább folytatni a fiatalok istápolását.

MAVE

Véres vasárnap

Míg Ridley Scott látványosan hazafias, minden katonája zubbonyán szembeötlően ott virít a csillagos-sávos lobogó, addig az európai alkotásban összesen két ír zászlót látni a tüntetők kezében.

Fegyelmi Határozat

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának fegyelmi bizottsága M. Z. egyetemi hallgató fegyelmi ügyében az 1999. október 6-án megtartott fegyelmi tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi határozatot.

A fegyelmi bizottság az 1993. évi LXXX. törvény 37. §-ába ütköző magatartása miatt vétkesnek találta és fegyelmi büntetésként a Hallgatói Fegyelmi Szabályzat 2.1.c. pontja alapján kettő évre eltiltás a tanulmányok folytatásától fegyelmi büntetéssel sújtja.

Iratkozhat a 2001/2002. tanév 1. félévére 2001. szeptember 3-7. között.

Külön kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül mentesül a fegyelmi büntetés hatálya alól a fegyelmi büntetés lejártával.

A határozat a mai napon jogerőre emelkedett, mivel fellebbezési jogáról lemondott.

Indoklás

Az eljáró fegyelmi bizottság az 1999. október 6-án tartott fegyelmi tárgyalás során elhangzottak és a bemutatott dokumentumok alapján megállapította, hogy fent nevezett 1999. szeptember 2-án az Elektromágneses terek c. tárgyból a vizsgán illetve szeptember 3-án a Hálózatok és rendszerek szigorlaton nem jelent meg, az indexbe beírt elégséges osztályzatok hamisak.

A Bizottság súlyosbító körülményként vette figyelembe azt, hogy a hamisítás két tárgyból történt.

A Bizottság enyhítő körülményként vette számításba, hogy fent nevezett a csalás tényét vita nélkül elismerte és láthatólag nem volt tisztában tettének súlyosságával.

A Bizottság a fentiek alapján döntött a rendelkező rész szerint és nem alkalmazta a legsúlyosabb büntetést (végleges kizárás).

Budapest, 1999. október 7.