Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja

Téli nap – és ami azóta történt

A Kollégiumban több éve hagyomány a Téli Tábor, illetve, hogy elmarad.

Így történt ez ebben az évben is. A KB (Kollégiumi Bizottság) meghirdette a tábort a február 11-13-i hétvégére. A programban többek között szerepelt a kollégiumi körök költségvetés- és repiigényeinek elbírálása, valamint több, a közösséget érintő témával foglalkozó előadás. Sajnálatos módon azonban érdeklődés hiányában a tábor elmaradt, helyette pedig egy három előadásból álló beszélgetős délutánt rendeztek február 12-én, szombaton a kollégium első emeleti nagytermében.

Szakkoli

Az első előadást a Simonyi Károly Szakkollégium nevében Varga Zoltán (Zool), Somogyi Csongor és Kapros József (Kaca) tartották. Nagy vonalakban bemutatták a magyarországi szakkollégiumok kialakulását, mely a még ma is működő Rajk Szakkollégiummal kezdődőtt. Ezek után pedig a Schönherz Kollégium szakmai köreit tömörítő Simonyi Károly Szakkollégium megalakulásáról beszéltek, mely 2003 ősze óta működik. Ekkor tartották első konferenciájukat, melyet ez év tavaszán már második alkalommal rendeznek meg.

Kitértek még a Műszaki Egyetemen működő egyéb szakkollégiumok rövid bemutatására, valamint a köztük fennálló együttműködésre. Ennek eredményeként került megrendezésre az I. Műszak, a Műegyetemi Szakkollégiumok Konferenciája.

Az előadás végén szóba került a Szakkollégiumban működő körök működése, rövidtávú terveik, valamint felvázoltak egy, az Egyetemmel együttműködésben, a közeljövőben talán beinduló kredit alapú képzési rendszert. Az előzetes tervek szerint a Szakkollégium által tartott, vizsgával záródó tanfolyamok felvehetőek lennének választható, illetve közismereti tárgy keretein belül, 2-3 kredit értékben. A rendszerben oktatott tárgyakat befogadnák egyes tanszékek, azokat így rajtuk keresztül lehetne felvenni a Neptunban. Ennek érdekében egyeztetni kell a tanszékekkel, melyek közül többen is üdvözölték a Szakkollégium kezdeményezését.

Beléptető

A második előadás, melyet Balogh Gábor (Kossuth) és Schreiner Csaba (Eddy) tartottak, a napokban beüzemelésre került forgóvillás beléptető rendszerről szólt. Beszámolójukban ismertették a rendszert, annak működését, és kitértek az ezzel kapcsolatban a kollégiumi levelezőlistákon felmerült kérdésekre és aggályokra.

Az egyik fontos kérdés volt, hogy "ki találta ezt ki, és hogyhogy azután tudunk csak róla, miután már kész". Erre a válasz egyszerű: a forgóvillás beléptető rendszer tervét a 2004-es tavaszi KGy (KüldöttGyűlés) fogadta el, mely döntés, talán az elsősöket kivéve, bárki számára rendelkezésre álló információ volt, ha az illető kicsit is érdeklődik a ház dolgai iránt.

A másik és talán legfontosabb pedig a TIRIS kártyák által hordozott azonosítókat tartalmazó adatbázissal volt kapcsolatos. Ugyanis az eddigi ajtós beengedő rendszer azonosító-adatbázisát az üzemeltetés folyamatosan frissítette az EIK rendeszeréből. Ennek során viszont a Kollégium soha nem birtokolta az azonosítókat és a hozzájuk tartozó NEPTUN kódokat tartalmazó táblázatot, biztonsági és személyiségi okokból kifolyólag. Ugyanis az elmúlt években az volt az álláspont, hogy a TIRIS kártya az Egyetem tulajdona, és annak elektronikus azonosítására csakis az EIK jogosult. Így fordulhattak elő több hetes, esetleg hónapos késések is az adatbázis frissítésében, ami miatt egyes lakók TIRIS kártyája ez idő alatt nem nyitotta a bejárati ajtót.

A probléma feloldására több lehetőség merült fel, úgymint külön kollégiumi belépőkártyák/kulcstartók osztása, saját adatbázis bevitele, illetve hogy marad minden a régiben.

PPP

A harmadik előadás a PPP-vel foglalkozott. Ezt Medveczki Gábor (medu), Dibó Zoltán és Bosnyák Tamás (Rémusz) tartották, a kiírthoz képest a kollégiumi vezetés részéről Sándor László igazgató és Slezsák István igazgatóhelyettes személyes okokból távol maradt.

A PPP rövidítés sok kollégista számára semmitmondó annak ellenére, hogy ez komolyan érinthet minket a következő években, és alapjaiban változtathatja meg a kollégiumi életet. A rövidítés jelentése Public Private Partnership, mely az állam és a magánvállalkozók együttműködésére utal. Ennek értelmében néhány állami projekt kivitelezésébe magántőkét vonnak be.

A Schönherz Kollégium ott kapcsolódik be ebbe a témába, hogy a kormány programjában szerepelt 20000 új kollégiumi férőhely létesítése. Az elmúlt évek során viszont kiderült, hogy demográfiai okokból (csökken a felsőoktatásba jelentkező középiskolások száma) nem célszerű az újabb férőhelyek kialakítása, mert fölösleges kapacitást jelentene. Ehelyett a kormány úgy döntött, hogy (egyelőre) csak kb. 10000 új férőhelyet létesít, valamint elkezdi felújítani a meglévő 20000-et.

A Műszaki Egyetem összes kollégiuma felújításra szorul, és ezek közül a Kármán Tódor, a Gépészmérnöki Kar kollégiuma van a legrosszabb állapotban. Előreláthatólag egy a kollégiumunkat érintő teljeskörű felújítás – ez színvonalemelkedést nem tartalmaz – egy-másfél évet venne igénybe, mely időszakban a kollégiumban nem lehet lakni. Az alatt, hogy "színvonalemelkedést nem tartalmaz", azt kell érteni, hogy a kollégiumot olyan állapotba hozzák, amilyen az 1981-ben, az átadás évében volt, viszont mindent a mai szabványoknak, előírásoknak és technikai elvárásoknak megfelelően alakítanak ki. Vagyis egy szobában továbbra is négy kollégista fog lakni, lesz fürdő, hideg és meleg víz a szobákban stb., viszont ezen felül semmilyen fejlesztés nem történik [a PPP-vel következő számunkban előreláthatóan bővebben foglalkozunk – a szerk.].

inti


A Kollégiumi Bizottság négy tagja (Bosnyák Tamás, Majzik Róbert, Dibó Zoltán, Buzás József) 2005. január 18-i hatállyal visszahívta a KB-ban kancellári posztot betöltő Gál Tamást (Gáli), és az így megüresedett hely betöltésére Schreiner Csabát (Eddy) kérte fel, aki vállalta a jelölést, elfogadta a neki felajánlott tisztséget. A Kollégiumi Önkormányzat jelenleg hatályos SZMSZ-e szerint a KB négy tagjának egyhangú döntése alapján a visszahívás érvényes volt, mivel a megüresedő posztra volt új jelölt, aki elfogadta a jelölést, és a visszahívást követően azonnal átvette a posztot.


A Startlap és a Carnation tavaly szeptemberben meghirdetett internetes tehetségkutató pályázatának egyik nyeretese egy ötödéves villamosmérnök hallgató, Vajda Milán lett. A pályázat célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen olyan 16-24 éves fiatalok számára, akiknek elképzelésük van az Internet és a kommunikációs technológiák jövőjével kapcsolatban. Milán pályázatában villanykaros hallgatóhoz méltóan írt többek között a kvantumszámítógépekről és a nanotechnológiákról is. A díjakat február 3-án, a Spoon Café állóhajón adták át. (Itt, a Carnation képviselőjétől megtudhattuk azt, hogy az Internetet 70%-ban internetezők használják, és hogy a pályázat népszerűsítését bannerekkel és egyéb korszerű webes technológiákkal oldották meg.) Milánnak ezúton is gratulálunk!