Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Cím nélkül

BMgE

"... a rövidítés (BME) nem változott!"

Rövid hírek házunk tájáról

"a nagyon rücskös szobák feketelistára kerülnek..."

Info Site

Az Info Site pozitív tapasztalatai alapján a villamosmérnököknél, sőt más karokon is megjelent a sürgető igény hasonló tanulmányi oldal készítésére és használatára.

Tudniillik tudni illik...

"Igyekeztem olyan témákat összeszedni, ami talán hasznos lehet a mindennapi életben..."

Leonardo: The Absolute Man

MusicMania

10 éves a vírus

"One Half"

Néhány fontos név a kollégiumból

Főzősarok

Szakkollégiumok találkozója – Tőserdő 2003.

Nem egyszerű megfogni, hogy mi a közös ezekben a közösségekben, amelyek ilyen sokféle szakterületről érkeztek. A szakkollégium fogalmának definiálása szinte örök téma a szervezetek között, ebben a tekintetben egy alapkő a közel tíz éve lefektetett szakkollégiumi charta.

A Szakkoli féléve

Az elmúlt félévben már többé-kevésbé sikerült megtapasztalni, hogy miről is szól a Szakkollégium. Szakkollégiumi nevelőtanárként elmondhatom, hogy a Szakkoli az elmúlt félévben sokat fejlődött. Természetesen van még mit tenni...

A félév végén a hetven fős létszámból több mint negyven szakkolis teljesítette a félév elején megfogalmazott tagsági követelményeket, amely alapja a félév végi, a Szakkollégium előtti beszámolási kötelezettség. Aki komolyan gondolta a Szakkollégiumban való részvételt, az adott le beszámolót a féléves munkájáról, következő féléves terveiről. A szorgalmi időszak első hetében rendezett házi konferencián való részvétel külön jó pontot jelentett. A konferencián szóban is mindenki mondott egy pár szót az eddigi tevékenységéről. Néhányan még Powerpointos előadást is vállaltak. Ilyen előadások voltak:

Gémesi Roland: CDMA

Förhecz András: MOBOT – Mobilis Robot
tervezése, építése

Szőlőssi Lóránd: A Forth nyelv

Győr Ferenc: Párhuzamos elosztott rendszerek és egy TDK írás tanulságai

A konferencia anyagát a félév során a Szakkoli egy kiadványban is szeretné megjelentetni.

Ugyancsak beszámolt munkájáról az első szakkolis önképző kör, témájuk a Java nyelvvel való ismerkedés volt. Az önképző kör tagjai egymás közt felosztották a témákat, majd rendszeres kiselőadások formájában ismertették a többiekkel. Következő félévben szeretnék tovább folytatni, most már egy mintaprojekt keretében is kipróbálva az első félévben megtanultakat. Az önképző kör sikerén és a konferencián elhangzottakon felbuzdulva a félévben további önképző körök alakulnak: számítógépes hálózatok, mesterséges intelligencia, Forth alapú operációs rendszer fejlesztés, .NET és C#, mobilisrobot-fejlesztés, mikrokontrollerek témákban. Folytatódni fog az angol nyelvi klub, valamint ennek mintájára várhatóan egy német nyelvi klub is fog indulni a szakkollégium keretein belül. Továbbra is tervek közt szerepel nyilvános tanfolyamok tartása, többek közt Java témában. Ezeken kívül többen jelezték tanulmányok készítését (RISC processzorok, energetikai rendszerek, neurális hálózatok). Folytatódni fognak a klubestek is, ahol minden alkalommal egy meghívott vendéggel (híres közéleti személy, egyetemi tanár stb.) lehet kötetlenül beszélgetni. Tervek közt szerepel egy nyílt szakmai konferencia szervezése is. Félév végén ismét írásban és egy házi konferencián számolnak be a Szakkollégium tagjai a végzett munkájukról.

A múlt félévben sikerült a külkapcsolatokat is fejleszteni, más egyetemeken (pl. Közgáz) szakkollégiumokkal is felvenni a kapcsolatot, valamint kirándulások, vacsorák keretében erősítették a szakkolisok a közösségi életet, amit továbbra is folytatni kell.

Lezajlott a tagfelvétel is, 11 jelentkező közül 8 főt vett fel a felvételi bizottság. Így a második félévben 53 fő a Szakkollégium taglétszáma. Miután sok téma van a tarsolyban, és esetleg külső érdeklődés is mutatkozik a témák iránt, a vezetőség nem fog elzárkozni a becsatlakozás lehetőségétől, hiszen a cél az, hogy a Szakkoli a szakmailag tehetséges hallgatók gyűjtőhelye legyen, és támogatni kell azokat, akik a magasabb szintű szakmai fejlődést célozzák meg. [Ennek a mondatnak mi az értelme? – Tom]

Változás történt a Szakkollégium vezetésében: Lasztovicza László vezető és Ragoncsa Tamás tanfolyami felelős lemondtak posztjukról. A tanfolyamfelelős posztot Gémesi Roland vette át, valamint megbízott vezetőként a vezető posztot is, miután nem érkezett pályázat a vezető posztra.

Végezetül pedig megújult a Szakkollégium weblapja, immár bővebb információkkal szolgál az érdeklődők felé, részletesebb leírást olvashatunk például az önképzőkörökkel, a Szakkollégium életével kapcsolatban.

Az oldal címe: http://szakkoli.sch.bme.hu

Szilágyi Csaba
szakkollégiumi nevelőtanár