Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Tartalom

Britney Spears az orvosi szakértők véleménye szerint még szűz

Kína

Gondolj bele! Egyetlen kínai sem beszél akcentus nélkül más nyelven. A természetes nyelvek feldolgozása mind a mai napig nem tökéletesen megoldott probléma. Ők is hibáznak az értésben, a kiejtésről nem is beszélve!

EESTEC Exchange

A látogatás végén a menzán ebédeltünk, ami nem egy Goldmann... Kaja csak menüjelleggel van, de 6 menüből lehet választani, mindegyik nagyon gazdag, jár hozzá saláta is, csak az innivalóért kell külön fizetni.

Állásbörze

Jó, azt tudtam, hogy recesszió van, de hogy ennyire...

Huber Krisztián

"Laszt minit"

Na még, ezt az utolsó szálat.. Aztán nincs tovább. "nincs tovább!" micsoda súlya van ezeknek a szavaknak... Azt jelentik: elmegyünk aludni, ki-ki a maga vackára, és holnaptól minden más lesz.

Alagút

A lyuk napról-napra nőtt, folyamatosan szívta magába a világot.

Aranyásó Filmklub

@-O.K.

Kollégiumi Küldöttgyűlés – 2002. május 9.

Május 7-én és 8-án lezajlott a KB választás, 9-én, csütörtökön pedig a féléves "rendes" Kollégiumi Küldöttgyűlés.

A KGy-n első napirendi pontként a KKB lemondása után megalakult Operatív Bizottság nevében Soós István (Sosi) tartott beszámolót az OB munkájáról. Az OB legfontosabb feladata volt, hogy a KKB lemondása és az új vezető testület megválasztása közötti átmeneti időszakban ellássa a Kollégiumi Önkormányzat vezetésének feladatát. Elmondta, hogy az április 11-i rendkívüli KGy-ig a körök tovább folytathatták munkájukat, utána viszont a köröknek be kellett zárni, miután az OB nem vállalta tovább a felelősséget a körök gazdálkodásáért (bezárt a "maci"). Az április 11-i KGy-n a küldöttek elfogadták az új kollégiumi SzMSz-t, és az új választások már ennek értelmében zajlottak le. Így nem KKB titkárt, hanem egy KB csapatot választott meg népszavazás útján a kollégium. Az OB részletes beszámolója hamarosan megtalálható lesz a kollégiumi portálon (http://kir.sch.bme.hu).

Az OB beszámolója után Köblös István a KFEB (Kollégiumi Fegyelmi és Etikai Bizottság) munkájáról elmondta, hogy a félév során 3-4 fegyelmi ügyet kellett tárgyalniuk, amelyek legfőképpen szobatársi összeférhetetlenségekből eredtek. Hangsúlyozta, hogy a jövőben azt kell propagálni, hogy abban az esetben, ha kiderül pár emberről, hogy nem tudnak kijönni egymással, akkor keressék meg a Házmestert, és próbáljanak férőhely áthelyezéssel, átköltözéssel enyhíteni a konfliktuson, és nem megvárni, amíg akár tettlegességig fajulnak a dolgok.

Rábel Balázs, a Schönherz Kollégiumért Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy idén már több mint 5,8MFt-os pályázati bevétele volt idáig az alapítványnak, az adó 1%-os bevételek is nőttek az előző évekhez képest. Továbbá elmondta, hogy az alapítvány közhasznúvá válása is folyamatban van, valamint az alapítvány tulajdonában levő Schönherz Telekomnak új ügyvezetője lesz, Bartha Levente folyamatosan veszi át az ügyeket Domokos Tibortól. Az új ügyvezető gazdaságilag szilárd, nyereséges céget vesz át elődje jóvoltából.

Ezután a választásokról Kispál István, a Jelölő Bizottság elnöke tartott beszámolót. Elmondta, hogy a választások új formájában 5 fős csapatok indulhattak, amelyekben az új SzMSz szerinti 5 fős KB minden posztjára név szerint jelöltet állítottak. A csapatok között az Önkormányzat tagjai népszavazás útján választottak. Idén két csapat vállalta a jelölést:

1. Bacsárdi László (Bacsi), Eördögh Péter (Loft), Kontor Kornélia (Korni), Medveczki Gábor (medu), Soós István (Syntern)

2. Borbély Zsolt (Zsoltika), Führer Lívia (Lívi), Gábor Zoltán (Zsazsa), Majzik Róbert (Mc), Nagyillés Katalin (Kata)

A választáson 774 kollégista adta le a szavazatát, ebből 11 volt érvénytelen. Az 1-es csapat 304 szavazatot, míg a 2-es csapat 459 szavazatot kapott. Így Horváth István KGy elnök a Borbély Zsolt vezette csapatnak tette fel a kérdést, hogy vállalják-e a Kollégiumi Bizottsági feladatokat. Így tehát a KB új tagja és feladatkörük (szobaszámuk):

Borbély Zsolt – elnök (Sch. 1416)
Führer Lívia – reszortos (Sch. 1406)
Gábor Zoltán – gazdaságis (Sch. 1101)
Majzik Róbert – kancellár (Sch. 1003)
Nagyillés Katalin – REF (Sch. 1016)

Ezután Bacsárdi László bizalmatlansági indítvánnyal fordult a KGy-hoz az új KB-val szemben, miután nem érezték a másik csapat vállalásának komolyságát. A kerekedett vita során kiderült, hogy a KB megválasztásával kapcsolatban az április 11-én elfogadott új SzMSz nem egyértelmű, ugyanis az a rész "bentmaradt" a régi verzióból, hogy a tisztújító KGy-nak el kell fogadnia a KB tagjait, holott a KB megválasztásánál szerepel, hogy a KB megválasztása népszavazás útján történik. Ez a hiba később orvoslásra is került az SzMSz módosításról szóló napirendi pontnál, a vitatott, hibás rész kikerült az új SzMSz-ből.

A KGy szavazás útján döntött arról, hogy nem kíván foglalkozni a bizalmatlansági indítvánnyal. Az új KB a KGy előtt nyilvánosan is kijelentette, hogy vállalják a tagsággal járó feladatokat. A KGy ugyan bármiben dönthet – ebben a küldöttek megegyeztek –, de egy kollégiumi népszavazás magasabb döntéserejű, mint a KGy, így a választási eredmények nem elfogadásához és új választások kiírásához megfelelően súlyos indok szükséges, ami jelen esetben a KGy döntése értelmében nem volt adott. A KGy elnök felkérte Borbély Zsoltot az új KB megalakítására és a következő egy évben a Kollégiumi Önkormányzat vezetésének ellátására.

Következő napirendi pontban Sándor László, kollégiumi igazgató beszámolt az ősszel megalakult NKKA (Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány) pályázatairól. Az NKKA pályázatán 382 kollégiumi férőhely teljes bútorcseréjére kaptunk lehetőséget. Ez 5 és fél szint teljes bútorfelújítását teszi lehetővé. KKB-n, majd OB-n is döntés született arról, hogy a nyár elején az ősszel beköltöző elsősök szintjeit újítjuk fel, további másfél szint felújítására pedig a szintközösségek pályázhatnak. A munkák várhatóan július elején kezdődnek, és sok dolgos kézre lesz szükség. Pályázatot adtunk be a szomszéd iskola udvarának komolyabb sportpályává való bővítésére is, a kerületi polgármester támogatásával.

Kiírásra került egy pályázat tanulóközösségek informatikai helységeinek fejlesztésére, a beadási határidő május 31. A Szakmai Reszort már dolgozik rajta. Ugyancsak pályázatot írnak ki hivatásos kollégiumi tanári ösztöndíjra. Remélhetőleg ezzel sikerül majd a rég elfeledett főállású kollégiumi tanári posztot újraéleszteni.

Ezután Endrődi Csilla SzMSz módosítási javaslatokat terjesztett elő, a módosított SzMSz a kollégiumi portál Dokumentumtárában hamarosan elérhető lesz.

A következő napirendi pontban a kollégiumi szervezetek tisztújítása következett.

A Kollégiumi Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai: Köblös István, Szeszler Zsolt, Sümegi Pál László, Csulyák Gábor, Kossa Péter.

A KGy a Schönherz Kollégiumért Alapítvány kuratóriumába a következő tagokat jelöli (a kuratóriumi tagok kijelölése az Alapító, dr. Slezsák István kollégiumi igazgató helyettes feladata, a KGy javaslata alapján): Sándor László, Soós István, Rábel Balázs, Köblös István, Kispál István, Ferenczi Balázs, Gábor Zoltán.

A Kollégiumi Küldöttgyűlés elnöke: Péntek Zsolt.
A Jelölő Bizottság elnöke: Fejes Róbert.
A Felvételi Bizottság elnöke: Juhász Szabolcs.

Végezetül pedig a jutalmazások következtek.

A KKB-OB javaslata alapján Schönherz-ösztöndíjat kaptak:

Pálfalvi Tamás – Void (Netadmin)

Vámosi József – BigHead (Házmester)

Borbély Zsolt (Sport Reszort vezetése, KKB tagság)

Fejérvári Bence (KKB titkár)

Szeszler Zsolt – Szeszko (Érdekvédelmi Reszort, felvételi, KKB tagság)

Soós István – Sosi (KKB gazdaságis)

Többéves kitartó munkájukért Schönherz emlékplakettet kaptak:

Varga Ferenc – Vafe (korábban Szakmai Reszort, majd GR)

Csulyák Gábor – Csucsu (korábban KKB titkár, Gazdasági Reszort, kollégiumi külkapcsolatok)

Ferenczi Balázs – Patkány (DSK nevelőtanár, alapítványi kurátor, Pályázati Csoport)

Hock Szabolcs – Szabka (korábban netadmin, az Sch. UTP hálózat tervezője, majd a munkálatok vezetője)

Különjutalomban részesült:

Domokos Tibor – DiTi (Sch. Telekom)

Schönherz Kollégiumi Díszpolgári címet kapott:

Köblös István (Gazdasági Reszort, Titkári Reszort, KKB, nevelőtanár, Öregtalálkozó...)

Idén, a Schönherz Kollégium 40 éves öregtalálkozója alkalmából szintén díszpolgári címet kapott a 35. évfolyamból Tényi Gusztáv, az "öregvári kollégista mozgalom" szervezője.

Ezután hagyomány szerint a Nevelőtanári Gárda megajándékozta a leköszönt KKB és az új KB tagjait.

Ts.