Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Gólyabál 2003 – szubjektív élménybeszámoló

Bár idén valahogy nem voltam a szokásos kötekedős hangulatomban, nem szúrt szemet igazán komoly rendezői hiba, valahogy profibbnak tűnt a bál szervezése, mint az eddigi években.

Emberszeletelő

"Kérem vigyázzanak, az ajtók gyorsan záródnak!"

Miért érdemes egy állásbörzére ellátogatni?

Túrakör

Kreditrendszer rulez

"Remek."

Új Vári Jazzklub

Home, sweet home – Piszkos ügyek

J. rutinos problémamegoldó, és valószínűleg nem az ő feladata, ha ennyire nem érdekli. Így hát R.-rel kezdtem el beszélgetni.

Hálózsákban, matracon

Amikor megakad a húzóka a pályája végén, a lány lassan lecsusszan mellém, nagyot sóhajt, vállamra hajtja fejét, és átadja magát a kényelemnek...

Kedves olvasóink, GTK-s, VIK-es, TTK-s hallgatók!

Gyomornyugodva aztán helyet, időt, lehetőséget, munkaerőt engedett, hogy mindannyiunk örömére egymás után 3-5-7-szer összeeresszük szerkesztőségeinket, megismerhessük egymás idióta szokásait, megtudjuk néhányunk féltve őrzött titkát, veszekedjünk arról, mi miért jó, és ez önmagában miért a legnagyobb baromság, amit valaha hallottunk.

Impresszum

Új egyetemi szabályzatok szeptembertől

1999. szeptember 1-jétől lép életbe az Egyetemi Tanács által december 14-én elfogadott új Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Érdemes tudni róla, hogy megalkotása során az egész szabályrendszert átgondolták és újraépítették, a cél az volt, hogy az eddig csak toldozott-foldozott szabályzatot immáron tényleg a kreditrendszernek megfelelőre alakítsák.
Mindenképpen nézzétek meg a teljes szöveget, mert itt - hely hiányában - csak a fontosabb változásokról írunk. A teljes változat elérhető a http://www.sch.bme.hu/hk/ címen, a szabályzatok menüpontnál.

Minden karnak lehetősége volt a szabályzathoz kari kiegészítéseket készíteni. Ahol ez megtörtént, ott a szabályzat csak azzal együtt érvényes! (A gépészeknél nem született kiegészítés, a Villanykaron viszont egy viszonylag terjedelmes KTVSz-t fogadott el a Kari Tanács.)

Maximális időkorlát

A diploma megszerzésére összesen 20 félév áll a rendelkezésünkre, a diplomatervezésen kívüli 270 kredit megszerzésére vonatkozó 15 féléves határt eltörölték.

Hallgatói jogviszony

A képzés során a hallgatói jogviszony folyamatosságának ellenőrzésére egyetlen ellenőrzési pont van: a kötelező és kötelezően választható tárgyakból a beiratkozást követő 4. félévben (ebbe az aktív és passzív is beleszámít!) meg kell szerezni legalább 60 kreditpontot.

Aktív-passzív félév, tanulmányok szüneteltetése, halasztás

A tanulmányok szüneteltetése fogalom megszűnik: csak aktív vagy passzív félévek maradtak, illetve a sikeres felvételit követően 2 évig lehet halasztani a beiratkozást. Ha egy félév elején nem iratkozol be, akkor automatikusan passzívra kerülsz, és ha 2 évig nem jelentkezel, törölnek a hallgatói névsorból.

Neptun

A hallgatói információs rendszerben (Neptun) lévő adatok az indexben levők hiteles másolatai, tehát az index az elsődleges!

Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható tárgyak

Ezek a kreditrendszer egyes alapfogalmai, többségüket eddig is használtunk. Szabadon választható tárgyként ezelőtt csak közismereti tárgyakat vehettünk fel, mostantól már a BME-n belül bármely karon meghirdetett tárgyat fel lehet venni a meghirdetett kredit-pontért, más intézmények tárgyai közül pedig a kari Tantárgybefogadó Bizott-ság (TTBB) által elfogadottakat.

Tanórák

Egy tárgyból az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon való részvétel.

Visszatérés az egyetemre

Államilag finanszírozott képzés esetén, ha kirúgnak vagy kilépsz, ezentúl megszűnik az a lehetőség, hogy átmenj költségtérítéses képzésbe: mindenképpen újra felvételizni kell. A régi tárgyaidat el lehet fogadtatni, de ez a döntés kari TTBB-n múlik.

Viszont aki költségtérítéses képzésben vesz részt, ezentúl jó tanulmányi eredmény esetén felvételi nélkül kérelmezheti átvételét az államilag finanszírozott képzésbe - erről a kari Tanulmányi Bizottság dönt.

Szabad tanárválasztás

A hallgatók joga (a tantervi előírások figyelembevételével) a tantárgyak, az oktatók megválasztása, a párhuzamosan meghirdetett tanórák közötti választás.

Fontos megemlíteni, hogy a 330 kredites határ továbbra is marad (egyetemi pályafutásod során összesen ennyit vehetsz fel tandíjmentesen), illetve a bukott tárgyakért a következő félévben fizetni kell majd (kreditenként 840 Ft-ot).

Az utóbbiak (és minden egyéb pénzzel kapcsolatos tudnivaló) nem a TVSz-ben, hanem az egyetemi Térítések és Juttatások szabályzatban vannak rögzítve.

Csilla, Tom