Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

TDK Konferencia

Néhány gondolat a modulrendszerről

Sítábor '93

Túlélhetjük-e a technikát? - III. rész

"Háború. Milyen furcsa is ez a szó – s milyen nagy szerencse, hogy többségünk nem tudja igazából, hogy mit is jelent."

A Szakkoli féléve

A konferencián szóban is mindenki mondott egy pár szót az eddigi tevékenységéről. Néhányan még Powerpointos előadást is vállaltak.

Naplórészlet

Péksütemény a Sötétben!

Hangosan csapódik mögöttem a fém ajtó, ahogy kiérek. Megint nem vigyáztam, de most már mindegy. Tényleg hideg van, reszketek végig az úton, de nem kell.

Kínai akcióművészet

Jackie Chan: Az egyetlen színész, aki Jet Livel összemérhető, egyenesen a pekingi operából. Zseniális mozgásművészete van, de szerintem elpoénkodja a filmjeit, különösen az utóbbi tíz évet.

Életkép

"Levlistánk gyöngyszemei" sorozatunk bemutatja...

Kórházajánló Bukarest

HK news

HGy, HK választások

Mire ez az Impi megjelenik, már tudni fogjuk, hogy sikeresen lezajlott-e az október 4-ei Hallgatói Gyűlés. Tegyük fel, hogy igen. :-) Ebben az esetben szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy megkezdődött a Hallgatói Képviselői választások jelölési időszaka, mely október 4-től 18-ig tart.

Minden villanykaros hallgató (más vagy saját maga által) jelölhető! Egyúttal szeretnék megkérni mindenkit, aki úgy gondolja, hogy nem hagyják hidegen a hallgatói ügyek, a hallgatói érdekek képviselete, a közéleti munka, az ne legyen rest, és jelöltesse magát hallgatói képviselőnek!

Jelölési adatlapok a Dékáni Hivatalban, a Schönherz portáján illetve a Hallgatói Irodában találhatók, a kitöltött lapokat a Dékániban vagy a Schönherz portáján lehet leadni.

A HK választás október 30-ától november 3-áig tart. Ez most sajnálatosan kiemelt fontossággal bír, hiszen a HK létszáma a jelen félévben a működéshez szükséges 14 főről 12-re apadt, mivel egy HK-snak megszűnt a hallgatói státusza (végzett), egy pedig lemondott.

Ezért is nagyon fontosak a kiírt választások! Gyertek el szavazni! Nektek 5 percetekbe kerül, de ha ezt kihagyjátok, és esetleg nem lesz HK, akkor az mindannyiunknak rossz lesz. (Hogy egy sokakat érintő problémát említsünk: nem lesz, aki kiossza az ösztöndíjat, például.)

Diplomaosztó

Július 21-én Pap László dékán úr 396 diplomát nyújtott át a Karunkon idén végzett mérnököknek.

Villamosmérnöki diplomát 260-an kaptak (ebből tízen kiegészítő képzésen), műszaki informatikus diplomát
126-an, orvos-biológus mérnöki diplomát pedig 10-en.

HK-totó

A nagy sikerre való tekintettel folytatjuk játékunkat! Az előző foruló helyes megfejtései illetve az új kérdések már elérhetőek a HK weben. A válaszokat október 29-ig várjuk, a helyes megfejtők között ismételten kari pólót sorsolunk ki.

A múltkori HK totó nyertese Tihanyi Sándor (V. Info.), egyedül az ő megoldása volt hibátlan. Gratulálunk neki!

Köcsög-díj

Nevének furcsa hangzása ellenére itt egyáltalán nem negatív dologról van szó, sőt! A Köcsög-díj igazi elismerés, a Hallgatói Képviselet adományozza ezt a szubjektív hallgatói vélemények és az OHV eredményei alapján legjobbnak ítélt oktatóknak. A díjat az idei első Kari Tanácson adtuk át Karunk két legjobbjának: Rózsa Pálnak (Számítástudományi és Információelméleti Tanszék) és Gyimóthy Szabolcsnak (Elméleti Villamosságtan Tanszék). Gratulálunk nekik, és rengeteg hasonlóan sikeres évet kívánunk!

Nyári pénz

A Hallgatói Képviselet úgy határozott, hogy az elmúlt féléves hallgatói normatíva maradékával nem a következő félévi keretet gyarapítja, hanem – az év eleji viszonylag nagy kiadásokra tekintettel – szétosztja azt a hallgatók között. Így mindenki, aki aktív hallgató maradt ebben a félévben is, a tavalyi félévnek megfelelő tanulmányi ösztöndíjat és szociális támogatást találhatott szeptember 25-én a számláján. Reméljük, jól jött ez a kis pénzmag, addig is, amíg nem jön az első havi ösztöndíj.

Ösztöndíjtábla

Az ösztöndíjtábla megalkotásánál idén sem tértünk el az eddig alkalmazott alapelvektől: 4 homogén hallgatói csoportot határoztunk meg (alapképzés/szakirány, infó/ villany), ahol minden csoportban azonos százaléknyi hallgatónak adunk ösztöndíjat (így csak az azonos követelmények között tanulók kerülnek versenyhelyzetbe, és a szakirányosok nem viszik el a legtöbb pénzt).

Ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy minden villanykaros hallgató azonos átlagra azonos összegű ösztöndíjat kapjon.

Az ösztöndíjak növekményeit úgy határoztuk meg, hogy azzal a lehető legtöbb hallgatót próbáljuk meg jobb tanulásra ösztönözni, ezért a növekmény maximuma annál a (jó minősítésű, tehát 3.5 és 5.0 közötti) átlagnál található, amit a legtöbben értetek el (ez idén 4.2), e felett csökken a növekmény (5.0 felett konstans és viszonylag alacsony a növekmény).

Maga az ösztöndíjtábla lapzártakor még nem volt kész, de már megtalálhatjátok a szokásos hirdető helyeken.

Rendszeres szociális támogatás, lakhatási támogatás

Lezajlott az év eleji nagy dömping. A pályázatoknál idén elfogadták a kolesz felvételihez leadott papírokat, így nem kellett azt még egy példányban beszerezni. Akinek az hiányos volt, lehetősége volt pótolni.

Az elbírálások részletei és az eredmények szokás szerint a hirdetőtáblákon és a HK weben olvashatóak.

Aki a lakhatási támogatáshoz utólag adta le a hiányzó igazolásokat, az valószínűleg csak a második kifizetési alkalommal kapja meg a pénzt.

Sokan kerestetek meg minket azzal a panasszal, hogy nem értesültetek időben az ügyeleti időpontokról. A koleszon kívül az egyetemen (I-ben, E-ben, Dékániban) is plakátoltunk, nem is beszélve a HK webről, illetve a hknews levlistáról.

Akinek ilyen problémája volt, nagyon javasoljuk, hogy iratkozzon fel a hknews levelezési listára, mert azon keresztül minden ilyen és hasonlóan fontos információról időben értesítjük! (A feliratkozás módja: küldj egy "subscribe hknews [neved]" tartalmú levelet a listproc@hszk.bme.hu címre valamilyen .bme.hu domain alá tartozó címről.)

Kifizetések

Tervezett ösztöndíj és szociális támogatás
kifizetési időpontok:

október 12. (szeptember-október havi)

november 2. (november havi)

december 7. (december-január havi)

Tervezett lakhatási támogatás kifizetési időpontok:

október 17-18. (szeptember, október havi)

december 5-6. (november, december, január havi)

Azok a hallgatók, akiknek nincs lezárva a félévük (pl. IV-díj elmaradás miatt), nem kaphatnak pénzt, ezért mindenki nézzen utána, hogy minden rendben van-e nála.

Kari BME Ösztöndíj, Kari Jutalom

A Kari BME Ösztöndíjat minden félév elején szokta kiírni a Hallgatói Képviselet. Ehhez a múlt félév óta a Kari Jutalom kiírás is párosul, melyet alapvetően azok számára hoztunk létre, akik magas szintű közéleti munkát végeznek, és valamilyen okból nem kaphatnak Kari BME ösztöndíjat. Nemsokára megtörténik a pályázatok kiírása, figyeljétek a hirdetőtáblákat!

Köztársasági Ösztöndíj

A múlt tanév eredményei alapján kiosztásra kerültek a Köztársasági Ösztöndíjak (ezt a pályázatot a Minisztérium írja ki, de az elbírálásban a Hallgatói Képviselet is részt vesz). A pályázat célja havi rendszerességű jutalomban részesíteni azokat a hallgatókat, akik folyamatos jó tanulmányi eredményük mellett minél alaposabb-többféle nyelvismerettel rendelkeznek, és kiemelkedő, széleskörű szakmai eredményeket tudnak felmutatni.

A Köztársasági Ösztöndíjat nyert villanykaros hallgatók névsorát az előző oldal alján olvashatjátok. Mindnyájuknak gratulálunk! Eredményeiket minden villanykaros követendő példának tekintheti!

"Esélyt a Tanulásra" pályázat

Az "Esélyt a Tanulásra" pályázat – melynek célja a jó tanulmányi eredményű, de nehéz anyagi helyzetben levő diákok támogatása – idén is kiírásra került, a beadási határidő már lejárt, eredményre egy hónapon belül lehet számítani.

Infós szakirányválasztás

Az idei infós szakirányválasztás különleges volt abból a szempontból, hogy most utoljára indultak a régi szakirányok. Az "utolsó lehetőség" kihasználására sok hallgató kerülhetett könnyített kritériumokkal szakirányra. Itt két dologra szeretnénk felhívni a figyelmeteket: a "kedvezményes" bekerülés együtt járt bizonyos feltételek betartásával is, nevezetesen, hogy az elengedett kritériumokat egy féléven belül be kell pótolni. Aki ennek nem tesz eleget, az kikerül a már elkezdett szakirányról, az új szakirányokra való bekerülésért ismételten versenybe kerül, eddig elvégzett szakiránytárgyait maximum választhatóként ismertetheti el. Ez így ugye dupla veszteség, így hát óva intünk mindenkit ekkora felelőtlenségtől!!!

Fontos még, hogy a kedvezményes bekerülés idén kivételes lehetőség volt, jövőre ne számítsatok erre! A következő évi infós szakirányválasztásnál mérvadó szabályokat az új Szakirányválasztási Szabályzat fogja tartalmazni, ami jelenleg kidolgozás alatt áll.

Diákigazolvány, index felvétel

A tavalyi diákigazolványok 2000. október 31-ig érvényesek. Az érvényesítés meghosszabítása október közepére várható. Az indexekért már hamarabb érdemes elballagni a Dékáni Hivatalba.

Tandíjbefizetés

Nem tudom, melyik szabályzat tudná még felülmúlni a Térítések és Juttatások Kormányrendelet és ennek egyetemi szintű megfelelőjének kavalkádját. Következzék néhány tény:

– Az egyetemi TérJut megváltozott 2000. júniusában. Ebben az "ingyenesen" felvehető kreditpontokat (az eddigi 330 helyett) 360-ban maximálták, csak ennek túllépése esetén kell maximális tandíjat fizetni. Ezt megelőzően a nem teljesített kreditenként ugyanúgy 840 Ft fizetendő, de csak abban az esetben, ha a hallgató az adott félévben
25-nél kevesebb kreditpontot teljesített.

– 2000. augusztusában kijött egy új kormányrendelet, melynek értelmében szoctám illetve ösztöndíj csak 5 évre (hajrá kreditrendszer!) adható. Ezt követően még egy évig nem szedhetnek maximális tandíjat, de utána igen. Az első 5 évben a tandíjmentességet viszont 15 kredit teljesítéséhez kötik. Jelen rendelet felmenő rendszerben kerül bevezetésre (tehát a mostani elsőévesekre már vonatkozni fog!).

Várható, hogy egyetemünk eme rendelet hatására ismételten kénytelen lesz átalakítani saját TérJut szabályzatát (vagy felmenő rendszerben, vagy nem). Ennek a közeljövőben el kell dőlni, de biztos információval még mi sem rendelkezünk.

Tehát jelenleg mi a teendő: csak várjunk szép csendben, amíg egyértelmű felszólítás érkezik "odafentről", addig ne fizessen senki semmit...!

TDK és Nyílt Nap, oktatási szünet

Karunkon évek óta hagyomány, hogy az őszi félév elején Tudományos Diákköri Konferenciát tartanak, ahol több kategóriában igen színvonalas dolgozatokkal szoktak indulni a – főleg 4-ed, 5-öd éves – hallgatók. Az előadások november 10-én pénteken lesznek, és bárki belátogathat rájuk! Ugyanezen a napon kerül megrendezésre a Nyílt Nap, melyen egyetemünk minden kara bemutatkozik a pályaválasztás és felvételi előtt álló középiskolásoknak. Ezen a napon tanítási szünet lesz nekünk is, így érdemes ellátogatni valamelyik rendezvényre!

Egyetembörze (EDUCATIO 2000)

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezésre kerül az Egyetembörze, illetve ahogy idén kell nevezni: EDUCATIO 2000. Ez tavaly az Informatika épületben megrendezett, egész hétvégét felölelő rendezvény volt, ahol rengeteg felsőoktatási intezmény felvonult, hogy bemutatkozhasson az érdeklődők százainak. Idén ez az esemény november 18-án lesz, szintén a lágymányosi épületben. Lehet szólni huginak, öcsinek, unokatesónak, hogy jöjjenek!

Regatta

Szeptember 16-án szombaton immáron harmadszorra megrendezésre került a Duna-parti Egyetemek Regattája elnevezésű fesztivál, valamint ezzel egybekötve a II. Öregdiák Találkozó – Mérnök Nap. Talán a szomorkás idő, talán a korai időpont lehetett az oka annak, hogy idén sokkal kevesebben vettek részt mindkét eseményen, mint tavaly. Pedig igazán semmi okunk nem lehetett a panaszra, az evezősversenyt idén a BME nyerte a PPKE és a BKÁE csapata előtt, valamint az esti Republic koncert is a megszokott "republikos" színvonalon fergeteges buli volt, nem is beszélve a másnapi Beatricéről. Sajnálhatja, aki kihagyta...

InfóBörze 2000

Egy újabb állásbörzével gazdagodik az informatika témában érintett álláskeresők és -kínálók tábora: az EHK, a Karrier Központ és a KKB szervezésében november
28-29-én megrendezésre kerül – stílusosan az Informatika épületben – az "InfóBörze 2000", mely egy célirányosan az informatikára koncentráló rendezvény. Az esemény fő védnökei a Rektor Úr, a Dékán Úr és az informatikai államtitkár lesznek.

EHK elnök választás

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet mostanában választ új elnököt. Ez az esemény számunkra azért is különlegesen fontos, mert a két elnökjelölt egyike a villanykaros Huber Krisztián (Mathifou – így valószínüleg többen ismeritek). A másik jelölt a közlekkaros Krázli Zoltán. Reméljük, már megszületett az eredmény, és van új egyetemi HÖKelnök.

Oktatási szünetek az őszi félévben:

október 13., 16. Schönherz QPA

október 23. ünnep

november 1. ünnep

november 10. Nyílt Nap és TDK házi konferencia

A szorgalmi időszak december 15-ig tart, a vizsgaidőszak 2000. december 18-tól 2001. február 4-ig, Téli szünet: 2000. december 24-től 2001 január 2-ig.

Csilla, Tom