Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Britney Spears az orvosi szakértők véleménye szerint még szűz

A YBF Newsletter-ről

TDK C15

Újra Alkotói Pályázat!

InfoBörze Y2K

"... e kimagasló kereslet a fiatal informatikus szakemberek iránt még évekig jelentkezni fog."

Mi vár rám?

Szülőket tessék otthon hagyni, több mint háromszázan lesztek, feleslegesen ne várjanak rátok a kollégium előtt órákon át.

"Célunk az, hogy az emberek jól érezzék magukat"

Sok a várakozási idő, ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni. Jelenlegi kapacitásunk a maximális, három nagy és három kicsi szendvicssütőt használunk, folyamatosan van kenyér a sütőben, folyamatosan készítjük a szendvicseket.

Baross Levente, II. Info.

Éljen május elseje!

A nemzetközi szocialista munkásmozgalom ekkor még nem volt egységes, hol tüntetésre, hol felvonulásra, hol majálisra került sor.

O(')da a Lineáris Hálózatok(hoz)

A hallgatók nem hallgatnak

Február 24-én Pécsett tartotta a HÖOK téli közgyűlését, amelyen egy kényes téma is napirendre került. Ez a téma a Bursa Hungarica, az Oktatási Minisztérium által bevezetett ösztöndíjforma, amely nagy felzúdulást váltott ki az ország felsőoktatási intézményeinek hallgatói önkormányzataiban.

A pécsi szervezők kellemes programmal kedveskedtek a Közgyűlés körítéseként, ennek első megnyilvánulása egy vacsorával egybekötött borkóstoló volt egy villányi pincében. Persze a lényeg a másnapi Közgyűlés volt.

A Közgyűlés eleje apró vitáktól eltekintve simán folyt: a beszámolókat és a költségvetést nagy többséggel elfogadtuk.

Dr. Kiss Ádám helyettes államtitkár úr is megtisztelt minket jelenlétével, és átadta a díjakat az integrációs pályázaton nyertes hallgatói önkormányzatoknak.

A Bursa Hungarica, a várva várt napirendi pont azonban felkavarta az addig csak gyengén hullámzó vizet. A helyzet ismertetése után hozzászólások áradata indult meg, és a lavina megállításához néha a levezető elnök határozott beavatkozására is szükség volt.

Mi is ez a Bursa Hungarica? A név egy önkormányzati ösztöndíjat takar, amelyet szociális alapon kaphatnak a felsőoktatásban tanulók a települési önkormányzatuktól. Amennyiben a hallgató az oktatási intézményétől kevesebb szociális támogatást kap, mint amennyit a települési önkormányzatától, az Oktatási Minisztérium kiegészíti az intézménytől kapott összeget az önkormányzati támogatással megegyező összegre, de legfeljebb 5000 Ft-ra.

A probléma a megvalósítással volt: a Minisztérium a kiegészítést a hallgatói normatívából kívánta fedezni. Február elején egy körlevélben a hallgatói normatíva 10%-ának elkülönítését és fenntartását kérték e célból az intézmények vezetőitől. A hallgatói önkormányzatok tiltakozásukat fejezték ki, elvi és szakmai kifogásaik a sajtóban is hangsúlyosan megjelentek, néhány intézményben aláírásgyűjtés is folyt a normatíva befagyasztása ellen. A normatíva bizonyos értelemben vett megnyírbálása mellett a HÖOK kifogásolta az esélyek egyenlőtlenségét is, hiszen a programohoz csak az önkormányzatok egyharmada csatlakozott.

A HÖOK tárgyalást kezdeményezett a Minisztériummal, majd február 20-án, többszöri egyeztetést követően végül sikerült megállapodni. A megállapodás értelmében a Minisztérium e félévben saját tartaléka terhére forrást biztosít a szociális támogatás kiegészítésére. A szociális támogatás egy hallgatóra nem lehet kevesebb, mint 3000 Ft/hó. A kiosztás a jelenleg hatályos szabályok alapján történik és a Bursa ösztöndíj eredményeit semmilyen hátrányos megkülönböztetésként nem szabad figyelembe venni. A Minisztérium és a HÖOK közös munkabizottságot hoz létre a hallgatói juttatási rendszer áttekintésére.

A megállapodás része volt, hogy a benne említett kérdéseket a HÖOK Közgyűlés megtárgyalja, és amennyiben a megállapodásban megfogalmazottaktól eltérő véleményt alakít ki, azt szakmai érvekkel alátámasztja. A kérdés tehát az volt, hogy a megállapodást, amelyet az addigi egyeztetések után Dr. Gál András Levente államtitkár úr és Almássy Kornél HÖOK elnök aláírtak, elfogadja-e a Közgyűlés.

Rengeteg vélemény hangzott el, és elég jól kialakult, mi a hallgatók véleménye a kormánykoncepcióról. Végül a Közgyűlés nagyjából egyetértett abban, hogy e félévre a megállapodással nem veszíthetünk, de a továbbiakban szükség van a HÖOK által szorgalmazott addig is reformokra. Ennek megfelelően a HÖOK Közgyűlés a megállapodást azzal a feltétellel szentesítette, hogy a Minisztérium szeptemberig új hallgatói normatíva rendszert vezet be a HÖOK-kal egyetértésben.

A maradék napirendi pontok már percek alatt lezajlottak, mivel a képviselők is eléggé elfáradtak és a vacsora ideje is vészesen közeledett.

A feszültségeket levezetendő este táncbemutató várt minket a frissen felújított Pécsi Egyetemi Klubban, majd zenés-táncos mulatság vette kezdetét.

Gyenes Tamás