Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Impresszum

Rövid hírek Házunk tájáról

Pécsett van az Internet

BME-s hallgatók egy különleges tényt fedeztek fel...

A tegnap szörnyű

Új helyen az Impulzus szerkesztősége

Szabaddá vált a menekülési útvonal

Medveczki Gábor (Medu), II. Info.

Pólódizájn-pályázat

Nyerjetek díjakat!

Az ösztöndíj változása tavaly óta a Villanykaron

Legjobban a 4,37-et teljesítők jártak, viszont a legdühösebbek a a 4,36-ot elért tanulók lehetnek.

Sport hírek

Áramszünetek egyetemünkön

HKnews

Rektorválasztás

A legutóbbi Egyetemi Tanácson került sor a rektorválasztásra, amelyen eldőlt, hogy a következő három évben ki lesz a BME vezetője. A két építőkaros professzor, Dr. Detrekői Ákos (eddigi rektorunk) és Dr. Somlyódy László közül végül Dr. Detrekői Ákost választotta meg az Egyetemi Tanács. Az Rektor Úr szeretne egy harmadik rektorhelyettesi posztot, amelyre dékánunkat, Dr. Pap Lászlót tartaná alkalmasnak. Az egyetemi vezetés többi része várhatóan változatlan marad. További sok sikert kívánunk a Rektor Úrnak!

Szociális támogatás

A szoctám leadási határidők lejártak. Első körben nagyon sok kérelem hiányos volt, emiatt nem tudtunk az elfogadott pályázatokra sem összeget írni.

Befejeződött a fellebbezés is, várhatóan hamarosan elkészül a végeredmény, és az első kifizetés alkalmával az Egyetem kiutalja ezt a pént.

Lakhatási támogatás

A lakhatási összegek meghatározása csúszik, mivel még egyetemi szinten nem fogadták el a keretösszegeket. Ez a mostanában várható, utána tudunk nekikezdeni a számolgatásoknak.

Tervezett kifizetési időpontok:

március 13. (kedd)ösztöndíj, szoctám (febr., márc.)
április 11. (szerda)ösztöndíj, szoctám (ápr.)
május 3. (csütörtök)ösztöndíj, szoctám (máj.)
június 6. (szerda)ösztöndíj, szoctám (jún.)
szeptember 19. (szerda)júniusival megegyező összegű ösztöndíj, szoctám
Elkészült az eféléves ösztöndíjtábla:
2,33.000
2,43.100
2,53.200
2,63.300
2,73.400
2,83.500
2,93.600
3,03.700
3,13.900
3,24.100
3,34.300
3,44.500
3,54.800
3,65.100
3,75.400
3,85.700
3,96.100
4,06.500
4,17.000
4,27.500
4,38.000
4,48.400
4,58.800
4,69.200
4,79.600
4,89.900
4,910.200
5,010.500

5,0 felett +0,1 átlagra +100 Ft ösztöndíj jár.

Ösztöndíjak a következő átlagoktól járnak:

Villamosmérnöki szak, alapképzés:2,3
Műszaki informatika szak, alapképzés:2,8
Villamosmérnöki szak, szakirány:4,0
Műszaki informatika szak, szakirány:3,9
Doktorandusz felvételi

A doktorandusz felvételi pontozásában változás történt.

Részletes információt a

http://www.vdk.bme.hu/Pub/Appl/doktpaly.htm

címen találtok.

Kari BME, egyszeri/rendszeres Kari jutalom

A Kari BME pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik tanulmányi kötelezettségeiken túl szakmai, tudományos és/vagy kari közéleti tevékenységet végeznek magas színvonalon. A pályázaton csak olyan hallgatók vehetnek részt, akik előző félévi tanulmányi átlaguk alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek, és nem kapnak egyetemi BME, illetve Köztársasági Ösztöndíjat.

A pályázat leadási határideje március 23.

A rendszeres Kari Jutalom pályázat célja jutalomban részesíteni azon hallgatókat, akik az előző félévben kiemelkedő kari közéleti tevékenységet és/vagy szakmai, tudományos munkát végeztek magas színvonalon. Nem vesszük azonban figyelembe azokat a tevékenységeket, amelyekért a hallgató Kari BME ösztöndíjban, vagy az előző félévben egyszeri Kari Jutalomban részesült. A tanulmányi okokból elutasított kari BME pályázatok automatikusan részt vesznek ezen a pályázaton is.

Leadási határidő: március 23.

Az egyszeri Kari Jutalom pályázat célja jutalomban részesíteni azon hallgatókat, akik magas színvonalú, projekt jellegű kari közéleti tevékenységet és/vagy szakmai, tudományos munkát végeznek. A pályázatok elbírálásának alapja a folyó félévben teljesített kari közéleti, illetve szakmai munka.

Leadás: a félév során folyamatosan.

Mindhárom pályázat esetében a pontos kiírás és szükséges mellékletek a plakátokon és a HKWeben találhatók.

A szabályzatok, azok változnak

Változni fog az egyetemi TVSz, úgyis régen változott... A rektorválasztás miatt az előkészítés egy időre megállt, mivel a Rektor Úr nem akart nagy horderejű döntéseket hozni úgy, hogy esetleg más folyatja a munkáját, aki más utakat akarna járni. Most, a rektorválasztás után várhatóan újra napirendre kerül a TVSz ügye.

Karunkon módosítás várható a Szakirányválasztási Szabályzatban is, mivel informatikus szakon az új tantervhez kell illeszteni ezt is. Már dolgozunk rajta, remélhetőleg hamarosan lesznek eredemények is.

Jegyzettámogatás

A jegyzettámogatás nem pénzben nyújtott juttatás, ilyen módon ugyanúgy növeli az adóalapot, mint az ösztöndíj (önmagában nem kell utána adózni, de ha valakinek adóköteles jövedelme is van, akkor ez is befolyásolja, hogy mennyit kell fizetnie). Ezért került fel a Neptunra is a kifizetések közé, mindenkinek annyi, amennyit az előző féléves keretéből elköltött. Természetesen a bankszámlán ez már nem jelenik meg.

Diákigazolvány

Az őszi féléves diákigazolványok március 31-éig érvényesek. Az erre a félévre szóló matricákat már osztják a Dékáni Hivatalban. Ha a kalauz másként ismeri az érvényességi határidőt, és ezért meg óhajt büntetni, akkor ne fizzessetek, hanem vetessetek fel jegyzőkönyvet az esetről, amelyből egyértelműen kiderül, hogy gyakorlatilag érvényes diákigazolvánnyal akartak megbüntetni.

vIstván, Tom