Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

SAS Egyetemi Program

A SAS 1976-os alapítása óta nyitott a fiatalabb generációk irányába, speciális ismeretek közvetítésével hozzájárul a fiatalok ismeretanyagának bővítéséhez, s a diákok elhelyezkedésének megkönnyítéséhez.

Étkezés a környéken

Ivással-evéssel egybekötött beszélgetésre felettébb alkalmas helyek mindenütt.

Mi lenne...

Lucky

"Istenem, milyen szép, ahogy ki van bontva a haja..."

HK news

Hírek a Hallgatói Képviselet környékéről

Nyertünk ezerrel

"Egy emlékezetes nap..."

Kármánosok, figyelem!

Programozás 24 órán át

Rövid hírek Házunk tájáról

Örökzöld rántotthús

1. Mikor van nyitva a Dékáni Hivatal?

– Amikor kéne, sose

– Az órák közötti szünetekben

– H, K, Cs: 7:30-9:00, 13:00-15:00, P 7:30-9:00, 12:30-13:00

– H-Cs: 7:30-8:30, 13:00-15:00, P: 7:30-8:30, 12:30-13:00

2. Mi az a Pro Juventute Universitatis?

– Koncertbérlet a Zeneakadémiára, a Kultúr Reszort legújabb ajánlata.

– Egyetemi szintű kitüntetés, minden évben az a 3 hallgató vagy oktató kapja meg, aki a legtöbbet tette a hallgatókért.

– A fiatal (pályakezdő) oktatók számára kiírt ösztöndíj.

3. Hány dékánhelyettes van a Villanykaron?

– 3

– 4

– 5

– 13

4. Ki lett az új HÖOK elnök?

– Almássy Kornél

– Jancsák Csaba

– Kátai Gábor

– Kucsera Tamás Gergely

– Huber Krisztián

5. Ki kapott idén Köcsög-díjat a HK-tól?

– Gyimóthy Szabolcs és Rózsa Pál

– Pap László és Zoltai József

– Németh Gábor

– Telkes Zoltán

6. Mikortól számítják a BME alapítását?

– 1949

– 1782

– 1867

– 1872

7. Hány államilag finanszírozott doktoranduszt szoktak felvenni egy évben a Villanykaron?

– Az egész Karon kb. 60-70 elsőéves doktoranduszt szoktak felvenni egy évben.

– Minden tanszékre egyet, így összesen 13-at.

– Tavaly 24, idén 23 volt az állami keret: ez nagyon kevés.

– Évente kb. 100 elsőéves, államilag finanszírozott doktorandusz hallgatóval gyarapodik a Kar.

8. Legalább hány vizsgát kötelesek kiírni egy tárgyból?

– Írásbel vizsgánál 4, szóbeli vizsga esetén legalább 6 vizsgaalkalmat kell kiírni a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

– Az alapképzés tárgyainál annyit, hogy ha létszámlimit van, akkor is a vizsgahelyek száma annyi legyen, mint a tárgyat felvevő hallgatók minimum kétszerese. Szakirányon már nincsen ilyen megkötés.

– Azt a tanár a hallgatókkal egyeztetve dönti el: van, amelyik tárgyhoz sok vizsga kell, van. amelyikhez kevesebb.

– A vizsgaidőszakban legalább 3-at (ebbe az elővizsga nem számít bele), szóbeli részt tartalmazó vizsga esetén minden héten legalább egyet, és még arra is figyelni kell, hogy az összes vizsgahely száma legalább a kétszerese legyen a tárgyat felvett hallgatók létszámának.

9. Mi a TDK?

– A legrosszabb CD-márka

– A legjobb CD-márka

– Tudományos Diák Kör

– Tudományos Diákköri Konferencia

10. Mi a kiszabható büntetés, ha valakit elkapnak ZH-n vagy vizsgán, hogy más nevében adott be dolgozatot?

– Elégtelen minden érintettnek, ezen kívül fegyelmi eljárás indítása, ahol a kiszabható minimális büntetés két félév passzív.

– Az az oktatón múlik: imádkozzatok, hogy jó napja legyen...

– Az oktató elégtelennel büntethet, mást nem tehet.

– Az egyetemről való azonnali kizárás.

11. Hol van az Algebra Tanszék?

– H épület V. emelet

– I épület II. emelet

– K épület magasföldszint

– T épület IV. emelet

12. Mit jelent a Kari BME ösztöndíjnál az "omega" kategória?

– Az elutasított pályázatok kategóriája.

– Kiemelt kategória azoknak, akik mind szakmai, mind közösségi téren az A (legfelső) kategóriába kerülnek.

– Bónusz kategória azon HK-sok számára, akiknek nincs módjuk máshogy lenyúlni a pénzt.

– Olyanok kerülnek ebbe a kategóriába, akik már végeztek vagy doktoranduszok, ezért nem a hallgatói normatívából kapnak ösztöndíjat.

13. A hallgatói normatíva hány százaléka fordítható tanulmányi ösztöndíjra?

– A teljes összeg, hiszen a normatívát cimkézetten erre a célra kapja a Hallgatói Képviselet.

– A normatívából kell fedezni a hallgatói támogatásokon (ösztöndíj, szoctám, lakhatási támogatás) mellett a Hallgatói Képviselet működéséhez szükséges összes költséget. A konkrét felosztásra nincsen felsőbb korlátozás, ezt minden évben a Hallgatói Képviselet fogadja el a költségvetésével egyidőben.

– A normatíva legalább 50, legfeljebb 70%-a fordítható tanulmányi ösztöndíjra, a fennmaradó összegből a szociális támogatás, Kari BME ösztöndíj és egyéb eseti jutalmak fedezhetők.

– A normatíva minimum 75%-át kell tanulmányi ösztöndíjra fordítani, a fennmaradó összegből a szociális támogatás, Kari BME ösztöndíj és egyéb eseti jutalmak fedezhetők.

13+1. Ki az új oktatási rektorhelyettes?

– Dr. Telkes Zoltán, a Villanykari Dékáni Hivatal vezetője.

– Dr. Molnár Károly, a Gépészkar dékánja.

– Szabó Imre, az eddigi EHK elnök.

– DLA. Vörös Ferec, az egyetem főépítésze.