Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Vigyétek a parazsat, és építsetek hidakat!

Inkognítóban az Építőmérnöki Kar gólyatáborában

EHK-tükör

"...információs rovat..."

Innováció – ahogy Ők látják

A húzóágazatok mellett vajon mi várhat a többiekre, miként kellene hatékonnyá tenni az innovációt, át kell-e alakítani a kutatás-fejlesztés mai intézményrendszerét?

Golden Dávid

Közös tárgyak

Közös tárgyak, tanárok.

Változások az infós programozásoktatásban

Az a probléma, hogy az oktatók és a HK közti együttműködés nem mindig a legfényesebb, nagyon sokszor történik olyan, hogy egy kisebb oktatói csoportban felmerül egy tantárgyreform-ötlet, és ezt megpróbálják a HK mellett elvinni, a HK-t nem vonják be.

Palacsintasüttő

"De igenis lehet időutazni."

Péz pont hu

Így történik, hogy – a nic.hu példájával élve – az árvíztűrő.hu domaint feloldás előtt a klienseknek xn-rvztr-wqa0gx3bwi.hu formába kell konvertálniuk.

A villamoskari Hallgatói Képviselet

Fontos, hogy Ti, a hallgatók minél többet lássatok a Hallgatói Képviselet munkájából, minél naprakészebb információval rendelkezzetek a Kar és az Egyetem életéről, vagy akár a felsőoktatás-politika legfontosabb áramlatairól.

20 éves a PC

A villamoskari Hallgatói Képviselet

Hivatalosan megfogalmazva Karunkon a Hallgatói Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) vezető testülete. Ha beiratkozásig nem gondolod meg magad és választasz másik kart/egyetemet, akkor te is tagja leszel a villanykari HÖK-nek, mint minden villanykaros.

Hogy miért érdekes ez számodra? A HK-n keresztül szólhatsz bele a kari döntésekbe (később akár HK-sként is), hozzájuk fordulhatsz tanulmányi ügyekben, ők tudnak segíteni, ha nem értesz valamilyen szabályzatot, vagy ha van egy jó ötleted és szeretnéd megvalósítani – és még sorolhatnánk.

Az egyetemen a képviseleti rendszer kétszintű: minden karnak van egy saját, választott, kari HK-ja (KHK) és létezik egy Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK), mely a KHK-k által delegált tagokból áll. Az EHK-sok az egyetemi önkormányzat minden döntéshozó fórumán jelen vannak, így igazán fontos döntés nem születhet nélkülünk.

A kari HÖK legfelsőbb döntéshozó szerve a kari Hallgatói Gyűlés (HGy). Ez egy olyan gyűlés, ahova a Kar minden hallgatója hivatalos. HGy évente egyszer, az új HK megválasztása előtt, ősszel szokott lenni, amikor is a leköszönő HK beszámol az éves munkájáról. A két HGy között a kari HK "testesíti meg" a hallgatóságot: ő végzi a munkát, hoz döntéseket és alkot véleményt a különböző hallgatókat érintő ügyekben. A kari HK a villamoskaron egy 14 fős szervezet, melyet a Kar hallgatói választanak titkos szavazással az egyéni jelöltek közül.

A HK a tagjai közül megválasztja a koordinátort – ő irányítja a testület munkáját –, aki egyben a kari HÖK elnöke is lesz. Ezután a képviselők két főt választanak maguk közül, akik ezután az EHK-ban fogják képviselni a Kart.

A HK a munka hatékonysága érdekében munkacsoportokat hozott létre:

A Tanulmányi Csoport alapfeladata, hogy megoldást keressen a hallgatók egyéni és csoportos tanulmányi problémáira. Ezen – az egyébként nagyon fontos és munkaigényes feladaton – kívül segít a kari vezetésnek az aktuális, tanulmányi jellegű munkákban: meghatározó szerepet játszott a TVSZ kari kiegészítésének valamint egyéb szabályzatok elkészítésében, részt vett az informatika szak tantervreformjának kidolgozásában, segít a szakirányválasztás lebonyolításában.

A PR Csoporton múlik az, hogy a hallgatók mennyit látnak a HK munkájából, illetve a legfontosabb hallgatókat érintő információk eljutnak-e hozzájuk, valamint kialakítja a HK arculatát. Ők tartják karban a HK honlapját, az Impulzuson, hknews-on, plakátokon és egyéb csatornákon keresztül értesítik a hallgatókat az aktuális dolgokról.

A Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) gondoskodik a hallgatói normatíva szétosztásáról. Félév elején kiszámolja az ösztöndíjakat, kiírja, majd elbírálja a szociális támogatás pályázatokat, illetve a kari BME ösztöndíjakat, szétosztja a lakhatási támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget. A KDJB-hez kell fordulni abban az esetben is, ha egyszeri – rendkívüli – szociális támogatásra van szükséged valamilyen rendkívüli okból kifolyólag.

A Külügyes Csoport feladata tartani a kapcsolatot az országos (pl. a HÖOK – Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) és nemzetközi hallgatói szervezetekkel, más felsőoktatási intézmények hallgatóival, felsőoktatási pályázati irodákkal stb.

A Technikai Csoport a Hallgatói Irodát működteti. Ők teremtik meg a megfelelő munkakörnyezetet a HK munkájához: karbantartják a számítógépeket, a fénymásolót, gondoskodnak az irodai eszközök utánpótlásáról.

A HK folyamatos működésének alapfeltétele, hogy legyen megfelelő utánpótlás a képviseletben. Ezért ha kedved van és érdekel a HK munkája, akkor gyere le szerdánként 19 órától a Hallgatói Irodába a HK ülésekre. Természetesen nem várjuk el – és nem is várhatjuk el Tőled, elsőévestől –, hogy azonnal bekapcsolódj a munkánkba, de a jövő szempontjából már az is hasznos, ha ott vagy és figyelsz. Rengeteget lehet tanulni ezeken az üléseken.

Egyetemi éveid alatt problémáiddal fordulj hozzánk bizalommal, szívesen segítünk. Legegyszerűbben a levelezési listánkon tudsz elérni minket: hk@hk.sch.bme.hu, de megkereshetsz minket személyesen is.

A Hallgatói Iroda címe:

1117 Budapest, Irinyi József u. 42.

Schönherz Kollégium, I. emelet

Telefon/fax: 372-51-39

Figyelgesd gyakran a HK Webet is, itt találod meg az aktuális információkat, szabályzatokat.

A honlap címe: http://www.sch.bme.hu/hk/