Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Aranyember menzája

"Azt nem ma kell. Hol volt csütörtökön?"

Aktuális ZOH!

Sziget 2004

Impresszum

Kari Tanács

Somogyi Erzsébet (Rzsó), IV. Info.

Aikido a BME-n

Kalap

Rövid hírek Házunk tájáról

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A tanszék alapvetően három fő területen dolgozik: beágyazott információs rendszerek, intelligens rendszerek tervezése, valamint szolgáltatásbiztos számítástechnika.

A legutóbbi lapzárta óta jelentős változások történtek a Hallgatói Képviselet háza táján, lássuk röviden őket.

Hallgatói Fórum

Október 21-én megrendezésre került a Hallgatói Fórum, ahol a leköszönő HK beszámolója hangzott el. A csekély részvétel zavaróan érintett minket, bízunk abban, hogy ezt az október 23-i ünnep közelsége okozta.

Hallgatóiképviselő-választás

A Hallgatói Fórumot követően megválasztásra került az új Hallgatói Képviselet. 1550-en adtátok le szavazatotokat, ami példátlanul magas. Reméljük, rászolgálunk bizalmatokra. A HK első két ülésén megválasztotta főbb tisztségviselőit: Medveczki Gábor (Medu) HÖK-elnöki és koordinátori mandátumát egy évvel meghosszabbítottuk; Fejes Róbert (Sziffrid) lett az alelnök és a tanulmányi ügyek koordinálásával megbízott referens; Kéri András (Nessie) a szociális és juttatási referens valamint a jegyzetfelelős; Dibó Zoltán és Fejérvári Bence (Bentse) az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tagok; Kereskényi Balázs pedig a PR-felelős. A megválasztott képviselők és elérhetőségük a mellékelt táblázatban található.

Szakirányválasztási és Záróvizsgaszabályzat, Térítésekről és juttatásokról szóló szabályzat

A HK a választás és az átállás alatt is folyamatosan dolgozott. Ezeknek köszönhetően jelentős közreműködésünkkel a Kari Tanács elfogadta a fenti két szabályzatot. A Szakirányválasztási Szabályzat – mely megtalálható weboldalunkon – jelentős módosításokat hordoz: idéntől a villamosmérnöki szakon nem kell vizsgajegyet, csupán aláírást szerezni a szakirányalapozó tárgyakból, viszont ezzel együtt minden követelményt a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig teljesíteni kell. Így egy ésszerű kompromisszum során teljesül a tanszékek azon kérése, hogy időben megkapják a szakirányra jelentkezett hallgatók adatait, ezzel együtt a hallgatók terhelése sem nő. A műszaki informatika szakon a rendszer nem módosult.

November 24-én az Egyetemi Tanács módosította a Térítésekről és juttatásokról szóló szabályzatot, ez a Villanykaron hallgatói szemszögből nem jelent komoly változást.

Szociális és juttatási ügyek, kifizetések

Mire az újság kezetekbe kerül, már meg is kaptátok az összes eféléves kifizetést. Az egyetemi adminisztráció hibájából jelentős késések voltak az idei kifizetéseknél, többszörös feledékenységek, reméljük, ez nem fordul elő többet. Ami kiutalásra került: öthavi szoctám és ösztöndíj, lakhatási támogatás két részlete (2+3 hónap), jegyzettámogatás, Kari BME Ösztöndíj, Kari Jutalom. A fennmaradó maradványkeret összegéről még nem rendelkezünk pontos információval, amennyiben marad pénz, úgy ez december 17-én lesz kiutalva a jogosultaknak. Mivel céljaink közt szerepelt, hogy a maradványkeretet minimalizáljuk és inkább az évközi kifizetések összegét emeljük, ezért elképzelhető, hogy idén csak a hallgatók egy része részesül ilyen kifizetésben.

Kétlépcsős képzés, felsőoktatási reform

Dékán úr tájékoztatása szerint a Karon nem indul be a kétlépcsős képzés jövő szeptembertől, mivel az Oktatási Minisztérium (OM) nem vállalta, hogy teljesíti a Kar többletfeladatai miatt indokolt forrásigényeket. A felsőoktatási reform koncepciójának kidolgozása folyamatosan halad, jelenleg a hatodik verziója található meg az OM honlapján (http://www.om.hu), és a hírek szerint megkezdődött a törvényjavaslat szövegezése. Ez az új törvény, mely az 1993-ban elfogadott és azóta többször módosított felsőoktatási törvényt váltja fel, alapjában véve megváltoztatja az egész felsőoktatási rendszert, talán legfontosabb részeként az intézmények irányítási mechanizmusát: a jelenlegi Egyetemi Tanácsok Szenátussá alakulnak és az Egyetem tudományos irányításával foglalkoznak majd, míg a tényleges irányítást az Igazgatótanács végzi. A részletekről a későbbiekben tájékoztatunk Benneteket.

Központi Tanulmányi Hivatal, Tanulmányi Ügyrend

Zajlik a Központi Tanulmányi Hivatal (megjegyzendő rövidítés: KTH) kialakítása. Habár vannak csúszások, várható, hogy január 5. és 10. között a Villanykari Dékáni Hivatal átköltözik, ez idő alatt néhány napos szünet várható a fogadási időben. Az indexeket még a V1 épületben kell felvenni, azonban leadni majd karok (és a VIK-en szakok) szerint külön kell az R épület földszintjén, sorszám kérése után. A KTH weboldala is folyamatos fejlesztés alatt áll, várhatóan január végén folyamatosan bővülő funkciókkal elindul, így az ügyintézés jelentős része interneten zajlik majd. December 1-jétől a tandíjjal és költségtérítéssel kapcsolatos ügyintézés már a KTH-ban zajlik.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellett a Tanulmányi Ügyrend az az egyetemi szabályzat, ami pontos határidőket előírva is szabályozza a tanulmányi adminisztrációt. Az Ügyrend rektori utasításként kerül kiadásra, azonban a jelenlegi változat még nem végleges, ezért biztosat nem tudunk, de néhány helyen radikális változás várható.

Legfontosabb ezek közül, hogy az indexeket a regisztrációs hét végéig le kell adni, egyéb esetben automatikusan passzív félévre kerül a hallgató, ami ellen semmilyen különeljárási díj vagy kérvény nem mentesít. Lehetőség van hiányosan aláíratott index leadására is, ebben az esetben a hiányokat a KTH pótolja, egy valószínűleg 500 forintos szolgáltatási díj ellenében.

Tárgyakat leadni és felvenni ezentúl csak a regisztrációs hét végéig lehet, ez alól sincs semmilyen mentesség.

Pozitív viszont a mi szempontunkból, hogy nagyon komolyan deklarálva lettek a jegyek beírásával kapcsolatos kötelezettségek. A javaslat szerint a vizsgákat két munkanapon belül ki kell javítani, majd a kiosztást követő két munkanapon belül a jegyeket is be kell írni az indexbe.

Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy ezek csak előzetes információk, az Ügyrend aláírására még várnunk kell. Kihirdetését követően elérhető lesz a HKweben.

OHV

Az utolsó előtti és az utolsó héten kerülnek kiosztásra az OHV (Oktatók Hallgatói Véleményezése) kérdőívek. Kérünk Benneteket, hogy minél többen minél nagyobb komolysággal töltsétek ki azokat, mivel rendkívül fontos visszajelzéssel szolgálnak az oktatás minőségéről. Kérjük, a tanulmanyi@vik-hk.bme.hu címen jelezzétek nekünk a kérdőív elmaradását, megteszünk mindent annak pótlására.

PR

Hamarosan gőzerővel működésbe lép a HK PR-gépezete, és a megújult HKnewson keresztül heti-kétheti rendszerességgel értesültök majd a legújabb történésekről.

Medu, Nessie