Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Közösségi pontosztás

"Sajnos nem lehet embereket és munkájukat pontokkal értékelni ..."

Pozitívan gondolkodom...

Néhány adalék...

...a villamosmérnöki és informatikai tudományok poétikai előzményeihez Füstöss László tanár úr tollából.

Csak lányoknak!

Csak hogy tudjátok...

A Linux operációs rendszer elsősorban a programozók körében elterjedt...

Beszámoló a Hallgatói Képviselet tevékenységéről

Ami a jövőt illeti, a Kari Tanács egy döntése elvileg lehetővé teszi, hogy 2004 szeptemberében az informatika szakon már kétlépcsős formában induljon meg a képzés.

Egyetemi nagyszótár

Mi legyen egy pizzán?

Tűz lesz babám?

Az egyetemen szerzett tudás konvertálható

Fegyelmi határozat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának fegyelmi bizottsága H. R. egyetemi hallgató fegyelmi ügyében a 2000. május 31-én megtartott fegyelmi tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi határozatot.

A fegyelmi bizottság az 1993. évi LXXX. törvény 37. §-ába ütköző magatartása miatt vétkesnek találta, és fegyelmi büntetésként a Hallgatói Fegyelmi Szabályzat 2.1 pontjának megfelelően a következő fegyelmi büntetéssel sújtja.

– Egy évre eltiltja tanulmányainak folytatásától, ezt úgy értelmezve, hogy csak egy év elteltével záróvizsgázhat.

– A fegyelmi határozatot az egyetem, annak jogerőre emelkedése után – nevét kezdőbetűivel jelölve – közzéteszi.

Záróvizsgát 2001. júniusától tehet.

A fegyelmi tárgyaláson H. R. úgy nyilatkozott, hogy a házi feladatok általa becsült "bevételét", 27.000 Ft-ot befizeti a "Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány"-nak. A Bizottság ezt a határozat meghozatalakor enyhítő körülményként tudomásul vette, azzal, hogy a befizetési csekket legkésőbb június 5-én a Dékáni Hivatalban bemutatja, és annak másolata az ügy anyagába kerül. Ellenkező esetben a határozat semmis, és a fegyelmi tárgyalás folytatódik.

Külön kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül mentesül a fegyelmi büntetés hatálya alól a fegyelmi büntetés lejártával.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül a Kar Dékáni Hivatalába benyújtott, a kar dékánjának címzett halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.

Indoklás

H. R. több féléven keresztül pénzért árulta a Hálózatok és Rendszerek II. tárgy házi feladatainak megoldását. Tudatában volt annak, hogy illegális dolgot tesz, lehetőleg nehezen lenyomozhatóan járt el (a barátnő telefonját ill. freemail-es e-mail címét adta meg, a "vevőket" átmásolásra kérte, hogy a megoldás nehezen felismerhető legyen, a fizetséget kalandregénybe illő módon vette fel úgy, hogy ő kereste meg közterületen a vevőt. Az ezzel foglalkozó Rektori Körlevél és "Hitelességet biztosító eljárások" kari szabályzat a minimális büntetési tételnek két félév passzívot ad meg, a felső határ súlyosabb esetben négy félév passzív, ill. az Egyetemről való eltávolítás.

A bizottság enyhítő körülményként értékelte a következőket:

– vita nélkül elismerte, hogy mit tett, és az eljárás során kooperatív volt;

– felajánlotta az általa megadott "bevétel" befizetését egy hallgatói alapítványnak;

– kitűnően tanult, jól dolgozott, feltehetően jó mérnök lesz, csak a záróvizsgája van hátra;

– nehéz családi körülmények között él;

– ez az első ilyen fegyelmi eset a szabályok egy évvel ezelőtti bevezetése óta.

A bizottság ugyanakkor kisebb mértékben súlyosbító körülményként értékelte a következőket:

– a cselekedet erkölcsromboló hatása;

– kiváló esze van, tehát tisztában kellett lennie azzal, mit csinál;

– a házi feladat árusítását akkor sem hagyta abba, amikor a 1999/2000 tanév 2. félévében magas volt az ösztöndíja;

– a házi feladatokat arra a tanszékre készítette, ahol TDK-zott és dolgozott.