Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

E!

Mit (t)együnk, ha éhesek vagyunk?

Önköltséges kollégiumi árak

"Houston, we have a Congress here..."

Élménybeszámoló a 2002-es houstoni World Space Congressről

Dibó Zoltán

Interjú Kokas Zsolttal

Egy villanykarosnak regénye jelenik meg. Egy ismerősnek kiadják a könyvét. Egy szerkesztőségi tag írása jelenik meg többezres példányszámban. Ezekből az okokból már egy is elég ahhoz, hogy interjú készüljön az illetővel.

Számomra legkedvesebb történet

Hirdessünk igényesen!

"Lefelé haladva a "kompozícióban" viszont az igényszint logaritmikusan tartott zérushoz."

Impresszum

MusicMania

"...erre a percre várok, mióta egy éve először láttam a kolesz hálón felbukkant koncertvideójukat!"

HKnews

A Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet a 2005. évre, szakmai témájú rendezvényre való kiutazás támogatására.

A pályázatot mindazok igénybe vehetik, akik szakmai célú külföldi rendezvényen vesznek részt. Pályázni lehet nemzetközi kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos utazások támogatására.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a kiutazás költségének részleges fedezésére használható fel; egyéb, a kinttartózkodás során felmerülő kiadások nem finanszírozhatók belőle.

Pályázhat minden nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésen lévő, a Villamosmérnöki és Informatikai Karon aktív tanulmányi, normál pénzügyi státusszal rendelkező hallgató. A támogatás félévente egy alkalommal vehető igénybe. A támogatás összege az utazási költség 50%-a, maximum 20000 Ft. A pályázat keretében költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

A pályázatot írásos formában kell benyújtani a Hallgatói Képviselethez. A pályázatnak tartalmaznia kell:

– az utazás megkezdésének időpontját, időtartamát, pontos helyszínét;

– az esemény előzetes programját, a pályázó szerepkörét a rendezvényen, a rendezvényt lebonyolító szakmai szervezet(ek) megnevezését;

– egy egyetemi oktató írásos ajánlását, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való jogosultságát;

– előzetes útiköltség-kalkulációt;

– az igényelt támogatás összegét.

A pályázat utólagos finanszírozású, ezért a rendezvényről való hazautazás után benyújtandó még:

– részletes szakmai beszámoló a rendezvényről

– a megtartott előadás vagy a szereplés írásos dokumentumai

– menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla másolatai

– a kinttartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől.

Utazási költség címén elszámolható:

– turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték;

– II. osztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy;

– adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér;

– személygépkocsival való utazás esetén az elszámolás alapja a II. osztályú vonatjegy ára, az utazás időpontjában érvényes MÁV igazolás alapján. Ha egy gépkocsiban azonos célból és azonos rendezvényre többen is utaznak, akkor is csak egy vonatjegynek megfelelő összeg számolható el valamelyik kedvezményezett által.

A pályázat csak az utazás megkezdését megelőző időpontban adható be. A Hallgatói Képviselet a támogatás igénybevehetőségéről a pályázat benyújtását követő 14 napon belül dönt, abban az esetben is, ha az utazás ezen időtartamon belül már megkezdődött.

A Hallgatói Képviselet fenntartja magának a jogot, hogy esetleges külső szakértői vélemény igénybevételével saját maga ítélje meg a rendezvény szakmaiságát és így az igényelt támogatásra való jogosultságot.

Benyújtási határidő: folyamatos. Elbírálás és döntés: folyamatos.